Glo die Bybel

Johannes 17:17 ...U Woord is die waarheid.

Sindikasie

Glo die Bybel Glo die Bybel
Die Bybel oor ware liefde vir God PDF Afdruk E-pos
Geskryf deur Administrator   
Vrydag, 30 September 2016 20:00

Kyk ook:

In die homoseksuele debat word dikwels verwys na liefde. Ware liefde vir God is egter gehoorsaamheid aan Hom.

Samuel 15:22-23

(22)Maar Samuel antwoord: “Is brandoffers en ander diereoffersnet so aanneemlik vir die Here as gehoorsaamheid aan sy bevel? Nee, gehoorsaamheid is beter as offerande, om te luister is beter as die vet van ramme. (23)Weerspannigheid is net so erg as die sonde van waarsêery; eiesinnigheid net so erg as die bedrog van afgodery. Omdat jy die woord van die Here verwerp het, het Hy jou as koning verwerp.”

Johannes 14:15

(15)“As julle My liefhet, sal julle my opdragte uitvoer.

Johannes 15:10,14

(10)As julle my opdragte uitvoer, sal julle in my liefde bly, net soos Ek die opdragte van my Vader uitvoer en in sy liefde bly. (14)Julle is my vriende as julle doen wat Ek julle beveel.

Psalm 40:7

(7)Dit is nie diereoffers of graanoffers wat U wil hê nie, nie brandoffers of sondeoffers wat U vra nie; U wil gehoorsaamheid hê.

Spreuke 21:3-4

(3)Die Here verkies dat 'n mens doen wat regverdig en reg is eerder as dat jy offers bring. (4)Die sonde van goddeloses begin altyd met selfverheffing en eiewaan.

Jeremia 7:22-23

(22)Toe Ek julle voorvaders uit Egipte laat trek het, het Ek hulle nie beveel om vir My brandoffers en ander offers te bring nie. (23)Maar wat Ek hulle beveel het, is: Julle moet My gehoorsaam. Dan sal Ek julle God wees en julle sal my volk wees. Maar julle moet leef soos Ek julle beveel sodat dit met julle goed kan gaan.

1 Johannes 2:3-6

(3)As ons die gebooie van God gehoorsaam, weet ons daaraan dat ons Hom ken. (4)Iemand wat sê: “Ek ken Hom,” maar nie sy gebooie gehoorsaam nie, is 'n leuenaar, en die waarheid is nie in hom nie. (5)Wie sy woord egter gehoorsaam — in hom het die liefde van God werklik sy doel volkome bereik. Hieraan weet ons dat ons in Hom is. (6)Wie beweer dat hy in Hom bly, behoort self ook te lewe soos Jesus gelewe het.

Handelinge 5:29

(29)Petrus en die ander apostels het geantwoord: “'n Mens moet eerder aan God gehoorsaam wees as aan mense!