Glo die Bybel

Johannes 17:17 ...U Woord is die waarheid.

Sindikasie

Glo die Bybel Glo die Bybel
Menigte protesteer teen Dirkie se brief PDF Afdruk E-pos
Geskryf deur Administrator   
Maandag, 14 November 2016 22:00

Kyk ook:

'n Menigte mense het teen Dirkie van der Spuy se e-pos aan 'n binnekring, beswaar gemaak en sy kop geëis ("Dit is vir ons moeilik om te dink dat hy kan voortgaan om hierdie leiersrol in die moderatuur en in die moderamen te vervul sonder om die verdeeldheid wat daar reeds in die kerk is, verder te versterk.").

*********

Menigte protesteer teen Dirkie se brief

14 November 2016, Neels Jackson

'n Groep van 172 mense - onder wie gay lidmate, moderatuurslede van streeksinodes, talle predikante en verskeie teologie-dosente van die NG Kerk - maak in 'n ope brief aan dr Gustav Claassen, algemene sekretaris van die NG Kerk sterk beswaar teen 'n e-pos wat ds Dirkie van der Spuy, assessor van die Algemene Sinode, kort na die buitengewone Algemene Sinode geskryf het.

Ds Nelis van Rensburg, voorsitter van die Algemene Sinodale Moderamen, aan wie die brief ook gestuur is, het gesê hy neem kennis van die brief. Hy sal dit met Van der Spuy bespreek. Dit sal ook deur die moderamen bespreek word.

Van der Spuy se e-pos volg hieronder, en daarna die brief van die 172 met die naamlys van die ondertekenaars.

**************

Broers en susters,

Hier is die besluit van vanmiddag.

Baie dankie vir julle gebede en ondersteuning.

Dit was 'n geweldige stryd maar uiteindelik 'n wonderlike oorwinning vir God en sy Woord.

Die Here het Moreletapark se besluit wat goedgekeur is deur die AS, gebruik om 'n keerpunt in die besluite te bring en die hele koers van besluite in 'n nuwe rigting te stuur.

2015 se ongelukkige besluite wat soveel stryd en ongelukkigheid veroorsaak het, is van die tafel af en met nuwe behoudende besluite vervang.

Dit was weereens vir my wonderlik om te sien hoe die Here self kom oorneem het en 'n wonderwerk in Sy kerk kom doen het.

Sien ook: Die NG Kerk se buitengewone Algemene Sinode het hard en duidelik nee gesê vir enige seksuele verhoudings tussen mense van dieselfde geslag. Die sinode het herbevestig "dat die huwelik deur God ingestel is as 'n heilige en lewenslange verbintenis tussen een man en een vrou en dat enige seksuele gemeenskap buite so 'n vaste formele ...... http://kerkbode.christians.eo.za/2016/11/10/ng-kerk-se-nee-virgay-verhoudings/

Seënwense

Dirkie

******************

Beste dr Claassen

Ons het met onsteltenis kennis geneem van 'n e-pos wat direk na afloop van die Buitengewone Algemene Sinode deur ds Dirkie van der Spuy aan onder andere gemeenteleiers van die NG Gemeente Moreletapark gestuur is. (Die e-pos word by hierdie skrywe aangeheg).

Ons wil ten sterkste beswaar maak teen sowel die inhoud as die triomfantelike toon van sy skrywe.

Uit sy verwysing na die "geweldige stryd" en die "wonderlike oorwinning vir God en sy Woord" is dit duidelik dat dit hier oor veel meer gaan as persoonlike instemming met die besluit wat deur die sinode geneem is.

Die duidelike implikasie van sy woordkeuse is dat die standpunt van die persone wat tydens die vergadering in die minderheid gestem het, in stryd is met God en met sy Woord. Dit word bevestig deur die feit dat die uitslag van die besluitneming deur hom beskryf word as 'n bewys dat "die Here self kom oorneem het en 'n wonderwerk in Sy kerk kom doen het."

Behalwe dat ons op 'n baie diep vlak aanstoot neem aan hierdie kwalik bedekte beskuldiging van kettery en/of leerdwaling, dink ons ook dat dit uiters onverantwoordelik van 'n persoon in 'n leiersposisie in die NG Kerk is om hom op so manier uit te spreek - veral in hierdie tyd van groot spanning en dreigende skeuring in die kerk waarvoor ons almaI lief is.

Ons is ook besorgd oor die verwysing in ds Van der Spuy se skrywe na "Moreletapark se besluit wat goedgekeur is deur die AS." Dit wek die indruk dat daar 'n versteekte agenda agter die verloop van die vergadering was, en dat die vergadering dus op 'n onaanvaarbare wyse gemanipuleer is.

Dit is vir ons moeilik om te dink dat hy kan voortgaan om hierdie leiersrol in die moderatuur en in die moderamen te vervul sonder om die verdeeldheid wat daar reeds in die kerk is, verder te versterk.

Ons sal dit waardeer as daar dringend aan hierdie aangeleentheid aandag gegee kan word en hoop dat die optrede wat daaruit voorspruit, die vertroue in die leierskap van die Algemene Sinode sal herstel.

Groete in Christus

 1. Andre Agenbag
 2. Marnel Agenbag
 3. Mieke Agenbag
 4. Julio Agrella
 5. Schalk Albertyn
 6. Franziska Andrag-Meyer
 7. Matilda Angus
 8. Johannes Annandale
 9. Anneke Aucamp
 10. Francois Badenhorst
 11. Willie Badenhorst
 12. Willem Bakkes
 13. Paul Barnard
 14. Andre Bartlett
 15. Elma Bartlett
 16. Elretha Bartlett
 17. Rentia Bartlett-Mohl
 18. Mervyn Berowsky
 19. Anton Bester
 20. Cobus Bester
 21. Frederik J Bester
 22. Mariaan Bester
 23. Rennie Bester
 24. Zaan Bester
 25. Kayla Beukes
 26. Nico Bezuidenhout
 27. Ronell Bezuidenhout
 28. Henk Bierman
 29. Hugo Biermann
 30. Mariette Biermann
 31. Elise Bishop
 32. Marinda Bishop
 33. Lynette Blackie
 34. Retha Bloem
 35. Tian Boonzaaier
 36. Renette Booyens
 37. Annemie Bosch
 38. Anton Bosch
 39. Greg Bosch
 40. JP Bosman
 41. Tiana Bosman
 42. Adrie Botha
 43. Attie Botha
 44. Bianca Botha
 45. Caria Botha
 46. Erik Botha
 47. Jaco Botha
 48. Johan Botha
 49. Roelien Botha
 50. Sias Botha
 51. Stefan Botha
 52. Gerhard Bothma
 53. Wuk Bothma
 54. Liezel Bredenkamp
 55. Hendrik Breedt
 56. Willem Breytenbach
 57. Wynand Marc Breytenbach
 58. Alrina Brink
 59. Ansa Brink
 60. Ida Brink
 61. Ryk Brink
 62. Van Zyl Brink
 63. Erik Brits
 64. Jackie Brits
 65. Marie Britz
 66. Saret Britz
 67. Sulet Brummer
 68. Charon Buchner Marais
 69. Luane Buys Mclachlan
 70. Wannie Carstens
 71. Andries Cilliers
 72. Cecile Cilliers
 73. Dirk Cilliers
 74. Francois Cilliers
 75. Kristy Claassen
 76. Linda Claassen
 77. Christo Claassens
 78. Francois Claassens
 79. Julie Claassens
 80. Samantha Clark
 81. Willie Cloete
 82. Eon Coetzee
 83. Henk Coetzee
 84. Murray Coetzee
 85. Veronica Coetzee
 86. Annelise Coetzee-Bosch
 87. Jan Coetzer
 88. Jan Hendrik Coetzer
 89. Zune Coetzer
 90. Marius Combrinck
 91. Auke Compaan
 92. Martha Connolly
 93. Johan Conradie
 94. Seran Conradie
 95. Johan Conradie
 96. Seran Conradie
 97. Terence Cooke
 98. Engela Cronje
 99. Dria Crous
 100. Albert Cruywagen
 101. Janet Cruywagen
 102. Rykie Cullinan
 103. Dewald Davel
 104. Johann Deale
 105. Annemarie de Beer
 106. Dieter de Bruin
 107. Suzan de Jager
 108. Nico Dekker
 109. Stefan de Klerk
 110. Daniel D de Kock
 111. Freddie de Lange
 112. Marina de Lange
 113. Lou-Mare Denton
 114. Andre de Villiers
 115. Dawid de Villiers
 116. Gerda de Villiers
 117. Magriet de Villiers
 118. Riaan de Villiers
 119. Elma de Vries
 120. Niel de Waal
 121. DS de Wet
 122. OJ de Wet
 123. Wouter de Wet
 124. Wiehahn de Wet
 125. Jana Dickason
 126. Elaine Dippenaar
 127. Elizabeth Dippenaar
 128. Pieter Dorey
 129. Annelize Doubell
 130. Brand Doubell
 131. Danielle Doubell
 132. Norman Doubell
 133. Michael Drysdale
 134. Corniel du Plessis
 135. Frans du Plessis
 136. Wynand du Plessis
 137. Ankia du Plooy
 138. Dolf du Plooy
 139. Maritha du Plooy
 140. Neels du Plooy
 141. Andre du Preez
 142. Jaco du Preez
 143. Kruger du Preez
 144. Tinus du Preez
 145. Ben du Toit
 146. Braam du Toit
 147. Calvyn du Toit
 148. Carien du Toit
 149. Estelle du Toit
 150. Mariana du Toit
 151. Marie du Toit
 152. Pierre du Toit
 153. Carlo Ehlert
 154. Annora Eksteen
 155. Lida Eksteen
 156. Aletta Ellis
 157. Andre Ellis
 158. Johannes Ellis
 159. JP Ellis
 160. Jacques Els
 161. DT Engelbrecht
 162. Elna Engelbrecht
 163. Gerrit Engelbrecht
 164. Johan Engelbrecht
 165. Eduard Enslin
 166. Johann Enslin
 167. Leandi Erasmus
 168. Andries Erwee
 169. Sarah Evans
 170. Retha Faurie
 171. Benja Ferreira
 172. Rina Ferreira
 173. Stephanus Ferreira
 174. Dalene Flynn
 175. Tessa Freeman
 176. Anthony Fridjhon
 177. Leon Forsman
 178. Sara Fouche
 179. Aneleh Fourie le Roux
 180. Frits Gaum
 181. Henda Gaum
 182. Laurie Gaum
 183. Starlyn George
 184. Gail Gaus
 185. Jacquie Grassie
 186. Marius Greeff
 187. Arno Greyling
 188. Stephan Greyling
 189. Juanita Greyvenstein
 190. Pierre Grigor
 191. Alphonso Groenewald
 192. Pieter Grobbel.aar
 193. Cobus Grove
 194. Cari Grundling
 195. Nina Grundlingh
 196. Winand Bernard Grundling
 197. Nicole Hamman
 198. Fanus Hansen
 199. Chris Harris
 200. Tollo Hatem
 201. Abigail Hatem
 202. Ben Hatem
 203. Arno Hattingh
 204. Angelique Havenga
 205. Marnus Havenga
 206. Scherlize Hayes
 207. Samuel Heine
 208. Jeanine Hepburn
 209. Sue Heyman
 210. Dirk Heyns
 211. lrenee Heyns
 212. Malan Heyns
 213. Nita Heyns
 214. Anri Holder Herbst
 215. Carel Hollenbacfh
 216. Izak Holtzhausen
 217. Adri Hough
 218. FD Hugo
 219. Jurgens Human
 220. Louise Humphris
 221. Paulani Hunt
 222. Loinel Hutton
 223. Margot Huysamer
 224. Issie Jacobs
 225. Llewellyn Jackson
 226. Louise Jackson
 227. Chari Janse van Rensburg
 228. Diana Janse van Rensburg
 229. Han Janse van Rensburg
 230. Johan Janse van Rensburg (1)
 231. Johan Janse van Rensburg (2)
 232. Petrus Janse van Rensburg
 233. Sarel Janse van Rensburg
 234. Emil Jansen
 235. Herman Jansen
 236. Bechora jansen van Rensburg
 237. Marie Jansen van Vuuren
 238. Cornelius Jonker
 239. Louis Jonker
 240. Jacob Jordaan
 241. Pierre Jordaan
 242. Hulda Joubert
 243. Jolinda Jury
 244. Andre Kalis
 245. Marilize Kalis
 246. Harm Kelderman
 247. Elsje Kemp
 248. Gerhard Kemp
 249. Janine Kemp
 250. Mollie Vosloo Kemp
 251. Andre Keun
 252. Bessie Keun
 253. Gerhard Koen
 254. James Kirkpatrick
 255. Deon Kitching
 256. Rothea Kleynhans
 257. Sandra Kleynhans
 258. Steyn Kleynhans
 259. Ilse Klingelhoeffer
 260. Frans Klopper
 261. Evert Knoesen
 262. Benjan Knoetze
 263. Carla Knoetze
 264. Marien Knoetze
 265. George Knoke
 266. Chris Koch
 267. Santie Koch
 268. Marna Kock
 269. Christelle Koegelenberg Bekker
 270. Niel Koekemoer
 271. Annebrita Kok
 272. Willie Korb
 273. Etienne Kotze
 274. Hein Kotze
 275. Judith Kotze
 276. Riana Kotze
 277. Wynand Kotze
 278. Ilse Kriek
 279. Manie Kriel
 280. Johan Kr ige
 281. Andries Kritzinger
 282. Fiona Kritzinger
 283. HP Kritzinger
 284. Naude Kritzinger
 285. Claudette Kruger
 286. Engelette Kruger
 287. Maria Kruger-Van Zyl
 288. Pieter Kruger
 289. Riaan Kruger
 290. Wilhelm Mauritz Kruger
 291. Petrus Kuhne
 292. Erika Lambrecht
 293. Erika Lamprecht
 294. Francois Lamprecht
 295. Hanno Langenhoven
 296. Cecile Langenegger
 297. Sarah Laubscher
 298. Malinda Lazenby
 299. Martin Lazenby
 300. Almatine Leene
 301. Albert Leimecke
 302. Johan Lemmer
 303. Joop Lensink
 304. Braam le Roux
 305. DelaHarpe le Roux
 306. Christo Lombaard
 307. Annabelle Lombard
 308. Leona Langland
 309. Irma Loots
 310. Louise Loots
 311. Bernice Lopes
 312. Marena Lotriet
 313. Gys Loubser
 314. Dirk C Lourens
 315. Johan Lourens
 316. Renier Lourens
 317. Andre Louw
 318. Faure Louw
 319. Huma Louw
 320. Christo Louw
 321. Lizette Louw
 322. Marius Louw
 323. Martin Louw
 324. Suseth Louw
 325. Willem Louw
 326. Yolanda Louw
 327. Reinet Louw Kemp
 328. Willem Louwrens
 329. Jan Lubbe
 330. Hanneke Lubbe
 331. Eugene Malan
 332. Louise Malan
 333. Nico Malan
 334. Rousseau Malan
 335. Bernard Malherbe
 336. Hilze-Marie Malherbe
 337. Nadine Maletzki
 338. Clem Marais
 339. Frans Marais
 340. JP Marais
 341. Michelle Marais
 342. Nadia Marais
 343. Bennie Mare
 344. Esmarie Mare
 345. Jeanne Maritz
 346. Piet Maritz
 347. Wiehahn Maritz
 348. Chris McLachlan
 349. Estelle McLachlan
 350. Arno Meiring
 351. Jacob Meiring
 352. Lieze Meiring
 353. Michael Meiring
 354. Piet Meiring
 355. Pollie Mereis
 356. Georgj Mertz
 357. Karien Meyer
 358. Stephan Meyer (jr)
 359. Willem Hendrik Meyer
 360. Tilana Meyer-Morkel
 361. Johann Meylahn
 362. Hendrien Mienie
 363. Melissa Mitchell
 364. Stefan Mohl
 365. Willie Moller
 366. Elize Morkel
 367. Hannes Morkel
 368. De Wet Mouton
 369. Elna Mouton
 370. Johannes Mouton
 371. Johannes Mulder
 372. Hendrik Mulder
 373. Andre Muller
 374. Izak Muller
 375. Ghisnene Muller
 376. Julian Müller
 377. Retief Müller
 378. Nina Müller van Velden
 379. Lizanne Murison
 380. Clare-Marie Murphy
 381. Eulogia Murray
 382. Montagu Murray
 383. Frederik Nagel
 384. Peter Nagel
 385. Belinda Naude
 386. Charles Naude
 387. Colleen Naudle
 388. Schalk W Naude
 389. Antoinette Nel
 390. Barend Nel
 391. Christa Nel
 392. Irma Nel
 393. Jampie Nel
 394. Jan Nel
 395. Johan Nel
 396. Malinda Nel
 397. MariusJ Nel
 398. Marna Nel-Steyn
 399. Helena Niedinger
 400. Dewald Niemandt
 401. Doret Niemandt
 402. Liesel Nieuwenhuizen
 403. Ruan Nieuwenhlllizen
 404. Michelle Nieuwoudt-Boonzaaier
 405. Carike Noeth
 406. Dewald Noeth
 407. Coenie Nolte
 408. Corneil Oberholzer
 409. Christian Oberholzer
 410. Pieter Oberholzer
 411. Andre Odendaal
 412. Elma Odendaal
 413. Thomas Odendaal
 414. Truus Odendaal
 415. Riaan Odendaal
 416. Sandra Odendaal
 417. Wessel M J Odendaal
 418. Dennis Oliphant
 419. Linky Olivier
 420. Marelize Olivier
 421. Quentin Olivier
 422. Eureka Oosthuizen
 423. Hester Oosthuizen
 424. Muller Oosthuizen
 425. Martin Pauw
 426. Linda Pawson
 427. Yolande Peach
 428. Erika Pelser
 429. Etienne Pheiffer
 430. Anton Pienaar
 431. Emma Pienaar
 432. Hennie Pienaar (sr)
 433. Hennie Pienaar (jr)
 434. Bernardus J Pieters
 435. Gerhard Pietersen
 436. Annette Potgieter
 437. Linda Potgieter
 438. Phillip Potgieter
 439. Truida Prekel
 440. Andre Pretorius
 441. Helgard Pretorius
 442. Robbie Pretorius
 443. Willem Pretorius (jr)
 444. Siegfried Pretsch
 445. Jeremy Punt
 446. Sara Puren
 447. Michelle Rabe
 448. William Rapp
 449. George Rauch
 450. Wayne Renkin
 451. Linette Retief
 452. Jannie Richter
 453. Ingrid Roderick
 454. Jaco Roets
 455. Mia Roets
 456. Fourie Rossouw
 457. Theo Rossouw
 458. Wihan Rossouw
 459. Cecile Roux
 460. Sanel Roux
 461. Tielman Roux
 462. Winnie Rust Nel
 463. Bets Saunders
 464. Jo-Mari Schader
 465. Marlene Schader
 466. Rudolph Scharneck
 467. Coenie Scheepers
 468. Beatrice Schoeman
 469. Marthie Schoeman
 470. Andrie Schoombee
 471. Marius Schoombee
 472. Niel Schoombee
 473. Ronel Schoombee
 474. Wilmien Schutte
 475. JW Semmelink
 476. Helena Shelley
 477. Annelet Slazus
 478. Albert Smit
 479. Brando Smit
 480. Felix Smit
 481. Guillaume Smit (sr)
 482. Marietjie Smit
 483. Christo Smith
 484. Eben Smith
 485. Melanie Smith
 486. Rowan Smith
 487. Tom Smith
 488. Andre Smuts
 489. Gawie Snyman
 490. Adel Spangenberg
 491. Maretha Spies
 492. Andries Stander
 493. Johan Stander
 494. Lizette Stander
 495. Sunelle Stander Lays
 496. Yolande Steenkamp
 497. Stefan Steyn
 498. Lala Steyn-Bosch
 499. Gonval Store
 500. Michiel Strauss
 501. Amanda Strydom
 502. Johan Strydom
 503. Cobus Swanepoel
 504. Daniel Swanepoel
 505. Francois Swart
 506. Dirk Theunissen
 507. Dawfre Theron
 508. Lidia Theron
 509. Christi Thirion
 510. Anso Thom
 511. Audrey Thom
 512. Chari Thom
 513. Tersia Thomas
 514. Rolf Tonsing
 515. FC Truter
 516. Maryke Ubbink
 517. Anne-Marie Ungerer
 518. Johann Ungerer
 519. Jalize Uys
 520. Jean van Biljon
 521. Petri van Blommestein
 522. Johan van den Heever
 523. Rozanne van der Heijden
 524. Willie van der Hoven
 525. Ina van der Linde
 526. Barend van der Merwe
 527. Ben van der Merwe
 528. Carel van der Merwe
 529. Frikkie van der Merwe
 530. Ilse van der Merwe
 531. Johan van der Merwe (1)
 532. Johan van der Merwe (2)
 533. Marida van der Merwe
 534. Dirk van der Mescht
 535. Willem van der Post
 536. Tonya van der Spuy
 537. Adele van der Walt
 538. Charlene van der Walt
 539. Deleen van der Walt
 540. Jean-Pierre van der Walt
 541. Adriaan van der Wart
 542. Gideon van der Watt
 543. Chari van der Westhuizen
 544. Elzanne van der Westhuizen
 545. Erna van der Westhuizen
 546. Liezel van der Westhuizen
 547. Freddie van der Westhuizen
 548. Hannetjie van der Westhuizen
 549. Albertus van der Westhuyzen
 550. Pieter van der Zwan
 551. Hans van Deventer
 552. Annamarie van Dyk
 553. Delene van Dyk
 554. Willie van Dyk
 555. Arie van Eck
 556. Gideon van Eeden
 557. Rudolph van Graan
 558. Chris van Heerden
 559. Fantie van Heerden
 560. Mia van Heerden
 561. Willie van Heerden
 562. Wentzel van Huyssteen
 563. Johan van Loggerenberg
 564. Marietjie van Loggerenberg
 565. Anna van Niekerk
 566. Bertus van Niekerk
 567. Louis van Niekerk
 568. Arri van Niekerk-Bosch
 569. Mynhardt van Pletsen
 570. Gerrit van Rensburg
 571. Minette van Rensburg
 572. Nico van Rensburg
 573. Adelle van Rhyn
 574. Andreas van Rooyen
 575. Gerda-Marie van Rooyen
 576. Jan van Rooyen
 577. Johan van Rooyen
 578. Lyn van Rooyen
 579. Nicolene van Rooyen
 580. Annalet van Schalkwyk
 581. Carin van Schalkwyk
 582. Minette van Schalkwyk
 583. Daleen van Staden
 584. Johan van Staden
 585. Neeltje van Staden
 586. Bennie van Wyk
 587. Johan van Wyk
 588. Marnix van Wyk
 589. Schalk van Wyk
 590. Adam van Zyl
 591. Anton van Zyl
 592. Etienne van Zyl
 593. Jaco van Zyl
 594. Jan van Zyl
 595. Jo van Zyl
 596. Pieter van Zyl
 597. Tinus van Zyl
 598. Bernard Veenemans
 599. Danie Veldsman
 600. Andre Venter
 601. Jaco Venter
 602. Nioma Venter
 603. Pieter Venter
 604. Werner Venter
 605. Audrey Verhaeghe
 606. Lulani Vermeulen
 607. Nicole Vermeulen
 608. Wim Vermeulen
 609. Marie Victor
 610. Kobus Victor
 611. Andre Viljoen
 612. Abrie Viljoen
 613. Hanlie Viljoen
 614. Jan Viljoen
 615. Jan-Frederik Viljoen
 616. Jos Viljoen
 617. Pieter Viljoen
 618. Rozzetta Viljoen
 619. Susan Viljoen
 620. Carien Visagie
 621. Hendrik Visagie
 622. Johan Visagie
 623. Johannis Visagie
 624. Marike Visagie
 625. Ria Visagie
 626. Rial Kloppers Visagie
 627. Jacobie M. Helena Visser
 628. Lynette Visser
 629. Margot Visser
 630. Maroli Visser
 631. Michelle Visser
 632. Pieter Visser
 633. Floris Voges
 634. Johan Vorster Beyer
 635. Suzette Vorster
 636. Barend Vos
 637. Retha Vos
 638. Petro Vosloo
 639. Robert Vosloo
 640. Barney Vulgarellis
 641. John Wait
 642. Willem Wandrag
 643. Helena Wasserman
 644. Herman Wasserman
 645. Cas Wepener
 646. Marie Wessels
 647. Georina Westraad
 648. Hester Weyers
 649. Helena Wiese Vos
 650. Carin Wiid
 651. Willem Wiid
 652. Douw G Willemse
 653. Wilfred Wilms
 654. Anje Zeeman
 655. Fanie Zondagh
 656. Karien Zulch

Addendum:

 1. Matilda Angus
 2. Ralph Barnard
 3. Hendrik Beukes
 4. Maroli Bezuidenhout-Visser
 5. Stephan Bosman
 6. Braam Breedt
 7. Bettie Breytenbach
 8. Marlene Bonner
 9. Estelle Boshoff
 10. Dirk Bronner
 11. Slabbert Brummer
 12. Linda Burger Beckert
 13. Rudi Buys
 14. Adelle Coetzee
 15. Pedri Coetzee
 16. Erika Crause
 17. Gerhard de Bruin
 18. Hennie de Clercq
 19. Kobus de Jager
 20. Christo de Klerk
 21. Jeanne de Koker
 22. Arina de Villiers
 23. Johann de Vos
 24. Riaan Dippenaar
 25. Andri Eloff
 26. Leonie Engelbrecht
 27. Daphne Ferreira
 28. Carike Forsman
 29. Anneke Fourie
 30. Tessa Freeman
 31. Danie Gordon-Van Dyk
 32. Marni Greyling
 33. Johan Havenga
 34. Susan Havenga
 35. John-Murray Hofmeyr
 36. Rykie Howell
 37. Andrew Jackson
 38. Len Joubert
 39. Jan Kitching
 40. Jana Krige
 41. Marguerite Kruger
 42. Wouter Kruidenier
 43. Neels Lamprecht
 44. Chris le Roux
 45. Pieter Lombard
 46. Heleen Loubser Botha
 47. Adriana Louw
 48. Christa Louw
 49. Eon Malan
 50. Renee Marais
 51. Anina Maree
 52. Lorita Maritz
 53. Johan Meyer
 54. Joy Meyer
 55. Martie Mouton
 56. Clare Murphy
 57. Malan Nel
 58. Henda Oosthuysen
 59. Riaan Palmer
 60. Ernst Penzhorn
 61. Anel Pienaar
 62. Addy Pretorius
 63. Richard Prinsloo
 64. Frederik Putter
 65. Robinne Renkin
 66. Andre Reyneke
 67. Johannes Richter
 68. Deon Roux
 69. Stephanie Roux
 70. Johan Scholtz
 71. Tieneke Scholtz
 72. Denise Shone
 73. Santie Shone
 74. Annelize Slabbert
 75. Jaco Smit
 76. Andries Stander
 77. Elda Stander
 78. Lizette Stander
 79. Marietjie Steyn
 80. Niel Steyn
 81. Deon Strydom
 82. Waldemar G Stumpfe
 83. Karin Swart
 84. Rynhard Swart
 85. Corne Thomas
 86. Marlene Thomas
 87. Adrianne Ubbink
 88. Chari Ubbink
 89. Johan Bernard Ubbink
 90. Jan van der Merwe
 91. Ren van der Merwe
 92. Arnold van der Westhuizen
 93. Barend van Graan
 94. Magdel van Zyl
 95. Annamarie Vermeulen
 96. Cecile Vermeulen
 97. Stephnie Vermeulen
 98. Hein Viljoen
 99. Alma Visagie
 100. Aré Johan Visagie
 101. Dawie Visser
 102. Mike Volsckenk
 103. Wimpie Wasserman
 104. Denise Wilkinson