Glo die Bybel

Johannes 17:17 ...U Woord is die waarheid.

Sindikasie

Glo die Bybel Glo die Bybel
Ope brief: teoloë pleit vir gays PDF Afdruk E-pos
Geskryf deur Administrateur   
Vrydag, 01 Junie 2007 20:00

Kyk ook:

Die volgende brief is aan die algemene sinode geskryf waarin gepleit word dat homoseksuele mense as volwaardige lidmate en ampsdraers in die NG Kerk aanvaar moet word.

***********

Ope brief aan die algemene sinode van die NG Kerk

Junie 2007

Geagte Susters en Broers

Die meeste van die ondergetekendes is lidmate van die NG Kerk, maar nie almal nie. Ons het egter almal verbintenisse met die NG Kerk - of deur familie, of deur vriende, of deur die geskiedenis. Ons is gelowige mense en rig hierdie Ope Brief in ons persoonlike hoedanigheid aan u omdat ons glo dat u tydens die Algemene Sinode van 2007 besluite gaan neem wat vir die evangelie van Jesus Christus in Suid-Afrika van besondere belang sal wees. Ons gebed is dat u deur u besluite tekens van hoop gaan oprig. Ons vra beleefd u aandag vir die volgende. Die Algemene Sinode van 2004 het "tekens van hoop" begin oprig toe hulle besluit het om van nuuts af na die kwessie van homoseksualiteit te kyk.

Die 2004-sinode het nog verder gegaan en om verskoning gevra aan gay mense en hulle families wat in die verlede deur die kerk se optrede diep seergemaak is. Daar is gays en familielede van gays onder die ondertekenaars van hierdie brief, en hulle aanvaar die verskoning van die Algemene Sinode.

Ons wil dit as ons oortuiging stel dat die meeste mense heteroseksueel gebore is, en sommige mense gay. Soos 'n heteroseksuele oriëntasie nie sonde is nie, so is 'n gay oriëntasie nie sonde nie. En soos 'n morele heteroseksuele leefwyse nie sonde is nie, so is 'n morele gay leefwyse nie sonde nie.

Ons aanbid 'n God van liefde en van geregtigheid. Waar daar haat en onreg is - tussen en teenoor rasse, geslagte, nasies, heteroseksueles en gays - is God bedroef. 'n Kerk, veral 'n kerk, moet haat en onreg afwys. Die Algemene Sinode word nou geroep om haat en onreg teen gays, in die samelewing én in die kerk, in die duidelikste taal af te wys.

Ons versoek die Algemene Sinode van 2007 - ons pleit by u - om voort te bou op die besluite van 2004. Ons pleit dat u gay mense, nes heteroseksueles, as volwaardige mense en as volwaardige lidmate sal erken, dat u vir die diversiteit wat onder mense bestaan, ruimte sal gee, en dat u die deur ook sal oopmaak vir dié kerkrade wat gelei word om openlike gay mense as ampsdraers te verkies of te beroep sonder om eise te stel wat nie vir ander mense geld nie.

Ons versoek u om 'n gestruktureerde proses van versoening tussen heteroseksuele en gay mense in die kerk aan die gang te sit.

Laastens pleit ons by u dat u nie deur besluite wat nou geneem word, die verskoning wat in 2004 gevra is, ongedaan sal maak nie.

Baie dankie vir u aandag.

ONDERTEKENAARS

ALFABETIESE LYS: ONDERTEKENAARS, OPE BRIEF AAN DIE ALGEMENE SINODE VAN DIE NG KERK, JUNIE 2007

Ackerman, D (Denise) Prof Teoloog, UWK/US Kaapstad

Adams, D (Denzil) Mnr Student Soutrivier

Adams, S (Simon) Ds Predikant Volkskerk Stellenbosch

Anderson, G (Graham) Mnr Pensioenaris Durbanville

Anderson, G Pensioenaris Kaapstad

Anderson, I Mnr SARS Pretoria

Andrews, GJ (Greg) Rev Predikant Metodistekerk Kaapstad

Annondale, A Somerset-Wes

Anthonissen, CA (Carel) Dr Predikant Stellenbosch

Anthonissen, JAS (Kobus) Dr Pastorale sielkundige Welgemoed

Alberts, S (Sarie) Me Strand

Arnolds, C (Cuglin) Mnr GIS-spesialis Pretoria

Aucamp, L (Lara) Me Student Stellenbosch

Avenant, E (Elizabeth) Me Klerk Pretoria

Baard, RS (Sorita) Dr Teoloog Philadelphia, VSA

Barton, PR Me Redaktrise Darling

Bater, RO Mnr Bestuurder Kaapstad

Basson, WD Mnr Onderwyser Stellenbosch

Becker, C (Christo) Mnr IT Pretoria

Bekker, M Me Regsadviseur Pretoria

Benadé, R Past Pastoor Parow

Beneke, P (Paul) Mnr Pensioenaris Pretoria

Besseyer, D Mnr Besigheidsman Pretoria

Bester, E (Elani) Me Binneshuisversiering Pretoria

Bester, E (Evelyn) Me Kaapstad

Bester, W (Willie) Mnr Kunstenaar Kuilsrivier

Beukes, GJ Mnr Pensioenaris Kaapstad

Boesak, AA (Allan) Dr Teoloog Somerset-Wes

Boesak, E (Elna) Mev Joernalis Somerset-Wes

Böhmer, AC (Anton) Mnr Kliniese sielkundige Londen

Böhmer, R (Riëtte) Mev Pensioenaris Pretoria

Böhmer, U (Udo) Mnr Argitek/Sakeman Pretoria

Boonzaaier, D Durbanville

Bosch, AE Mev Pensioenaris: Onderwys Pretoria/Tshwane

Boshoff, A Me Museumkonsultant Pinelands

Boshoff, A Mnr Brackenfell

Bosman, ME Mev Ontvangsdame Paarl

Bosman, FW Mnr Sakeman Paarl

Botha, A Mev Tuisteskepper Somerset-Wes

Botha, D (Danie) Mnr Skrywer/joernalis Kaapstad

Botha, E (Elize) Prof Em-prof Afrikaanse Letterkunde Pretoria

Botha, EC (Liesbeth) Prof Bestuurspan, US Stellenbosch

Botha, HM Mev Tuisteskepper Paarl

Botha, JM Mnr Brackenfell

Botha, TJ (Theunis) Ds Predikant Stellenbosch

Bothma, JF Rekenmeester Pretoria

Brand, G (Gerrit) Dr Teoloog/filosoof/joernalis Kaapstad

Brand, M (Marieke) Me PA Stellenbosch

Brandt, BA Mej Brackenfell

Bredenkamp, D (Daniel) Mnr Geoktroeerde rekenmeester Pretoria

Buchner, L (Leon) Mnr Kurrikulumadviseur Kaapstad

Buckle, D Mev Pensioenaris Seepunt

Burger, A (Anél) Me Persoonlike assistant Pretoria

Buys, R (Rudi) Prop Vryskutskrywer Kaapstad

Calitz, CW Stellenbosch

Carstens, C (Chris) Strand

Carstens, PC Mnr Rekenmeester Centurion

Carstens, RT Mnr Onderwyser Paarl

Cauerneus, NN Joernalis Kaapstad

Christians, J (Juanita) Me Regsadviseur Kaapstad

Cilliers, C (Cecile) Dr Resensent/rubriekskrywer Vishoek

Cilliers, JH (Johan) Prof Dosent, Teologie, US Stellenbosch

Claassens, J (Juliana) Prof Ou-Testamentikus Richmond, VSA

Cloete, AJ Mev Tuisteskepper Paarl

Cloete, JH Mej IT Pretoria

Coetzee, MA Me Sakevrou Pretoria

Coetzer, C Mev Sakevrou Somerset-Wes

Coetzer, D Mnr Sakeman Somerset-Wes

Compaan, AL (Auke) Dr Predikant Durbanville

Compaan, JC Mev Sekretaresse Paarl

Conradie, J de Wet Mnr Boer Worcester

Cornelissen,J (Jacques) Mnr Joernalis Pretoria

Cox, Sharon Me Stadsraadslid Kaapstad

Cook, J (Johann) Prof Antieke Studies, US Stellenbosch

Crous, D Adv Advokaat Roodepoort

Crous, T (Timo) Mnr Direkteur, maatskappye Roodepoort

Daki, Y (Yvonne) Me Milnerton

De Bruyn, P (Philip) Mnr Juwelier Pretoria

Dednam, JG Mnr Kliëntebestuurder Pretoria

De Gruchy, JW (John) Prof Godsdienswetenskap, UK Hermanus

De Jager, FN (Nic) Mnr Akteur Stellenbosch

De Jager, H Somerset-Wes

De Jager, J (Johan) Mnr Eie onderneming Pretoria

De Klerk, F Mev Tuisteskepper Paarl

De Klerk, M Mnr Navigator Paarl

De Klerk, N (Nico) Mnr Klerk Pretoria

De Lange, J (Johnny) Mnr Adj-minister, Justisie Kaapstad

De Lange, R Mnr IT Pretoria

De Ville-Malan, DH Mnr Eiendomsagent Paarl

De Ville-Malan, PR Mnr Akteur Paarl

De Villiers, DE (Etienne)Prof Teoloog: Etikus, UP Pretoria

De Villiers, E Mev Tuisteskepper Senekal

De Villiers J (Joan) Mev Staatsamptenaar Pretoria

De Villiers JF Mnr Boer Senekal

De Villiers, P Bibliotekaris Pretoria

De Vos, P (Pierre) Prof Regsfakulteit, UWK Kaapstad

De Vries, EM (Elma) Dr Mediese dokter Kaapstad

De Vries, I (Izak) Mnr Opvoedkundige uitgewer Kaapstad

Dolby, CL Kaapstad

Douglas, L (Laurika) Mev Pensioenaris: Onderwys Loevenstein

Douglas, U (Ursula) Me Bestuurder Kenilworth

Dreyer, Y (Yolanda) Prof Teologie: Ned Herv Kerk in Afrika Pretoria

Driver, W (Wayne) Mnr Haarkapper Vishoek

Du Plessis, H (Hubert) Dr Komponis Stellenbosch

Du Plessis, I Me Onderwyseres Pretoria

Du Plessis, JA (Josef) Mnr Verkope Pretoria

Du Plessis, JM Dr Sielkundige Strand

Du Plessis, L (Leonie) Me Binenshuisversierder Seepunt

Du Plessis, N Mnr Ouditeur Pretoria

Du Plessis, R (Ronetha) Me Wynberg

Du Toit, AB (Andrie) Prof (Em) Nuwe-Testamentikus Pretoria

Du Toit, H Mnr Verpleegkundige Pretoria

Du Toit, P Bestuurder Pretoria

Earle, C (Christo) Mnr Haarkapper Pretoria

Engela, H Mev Pensioenaris Paarl

Engelbrecht, HC Sielkundige Stellenbosch

Engelbrecht, JA Mnr Dosent Stellenbosch

Erasmus, D (Daniël) Mnr Sakeman Pretoria

Esterhuizen, P (Pierre) Mnr CSC Pretoria

Esterhuyse, K Ds Predikant Kuilsrivier

Faasen, R Ontwerper Pretoria

Fester, G (Gertrude) Dr Oud-lid, Geslags- Kaapstad gelykheidskommissie

Fick, PC Mej Kraaifontein

Field, G (Geoff) Mnr Argitek Kaapstad

Field, M (Mollie) Dr Mediese dokter (Afgetree) Kaapstad

Fiff, F Mnr Navorser Kaapstad

Fillis, C (Carlton) Mnr Blackheath

Fine, D (Derrick) Mnr HIV/Vigs-konsultant Kaapstad

Fismer, A Mev Lektor Paarl

Fismer, E Mnr Hospitaalbestuurder Paarl

Foot, M Mev Sakevrou Paarl

Foster, PH Dr Dosent, US Stellenbosch

Fourie, W (Wynand) Mnr “Gelowige” Vancouver, Kanada

Fourie, P (Pieter) Dr Predikant, Verenigende Geref Kerk Bellville

Fourie, L (Liz) Mev Arbeidsterapeut Mitchell’s Plain

Fox, P (Peter) Rev Predikant, Presbiteriaanse Kerk Kaapstad

Flemmer, C Mnr Bankwese Pretoria

Freeman, A Mnr Onderwyser Centurion

Freesman, J (Janine) Rev Predikant Pretoria

Gaum, AH (André) Mnr LP Kaapstad

Gaum, FM (Frits) Dr Predikant Kaapstad

Gaum, IC (Ilse) Mev Ouditeur Kaapstad

Gaum, HJ (Henda) Mev Tuisteskepper Kaapstad

Gaum, LE (Lina) Me Musiekdirekteur Durbanville

Gaum, LLB (Laurie) Ds Predikant Durbanville

Geland, R Mnr Bestuurder Kaapstad

Geldenhuys, M (Morné) Mnr Rekenmeester Pretoria

Geldenhuys, T (Turner) Strand

Gorgulmo, JDE Mnr CA Stellenbosch

Gosling, J (John) Dr Psigiater Kaapstad

Gouws, R Mnr Soldaat Pretoria

Gouws, SB Mnr Eie besigheid Pretoria

Gray, B (Barry) Rev Priester (Anglikaans) Kalkbaai

Greeff, A (Anthony) Mnr Pretoria

Greyling, C (Christo) Ds Predikant:World Mission Johannesburg

Grobbelaar, CG Mev Dosent Somerset-Wes

Grobbelaar, CJ Mnr Prokureur Somerset-Wes

Grobbelaar, JJ Wetenskaplike Kaapzicht

Groenewald, A (Aletta) Mev Pensioenaris Stellenbosch

Groenewald, A (Alphonso) Dr Teologie: Ou Testament, UP Pretoria

Groenewald, G (Gawie) Mnr Pensioenaris Stellenbosch

Hahn, AF Mnr Skrywer Brooklyn

Hahn, RD Mnr Bankier Kaapstad

Hanekom, C Kaapstad

Harris, A Mev Pensioenaris Kuilsrivier

Hattingh, L (Letta) Me Pensioenaris Somerset-Wes

Heinzelmann, S Mev Tuisteskepper Paarl

Heyns, F (Fanus) Dr Narkotiseur Pinelands

Hewetson, JJB (Jan) Mnr Strand

Hoffman, CH (Liena) Ds Deeltydse dosent, Teologie Stellenbosch

Hoffman, L (Louw) Prof Landbou: US Stellenbosch

Hoffman, L (Lynn) Me Navorser Stellenbosch

Hofmeyr, A (Annalet) Mev Tuisteskepper Somerset-Wes

Hofmeyr, GS (George) Mnr Historikus Somerset-Wes

Hofmeyr, M (Murray) Dr Universiteitsdosent Louis Trichardt

Hofmeyr, S (Steve) Mnr Sanger Pretoria

Holman, R (Roland) Kaapstad

Hulme, S Mev Klerk Pretoria

Human, LH (Lourens) Dr Sielkundige Pretoria

Jacobs, I Me Fotograaf Pretoria

Jacobus, L (Loretta) Me Adj-minister, Korrektiewe Dienste Kaapstad Janse Van Vuuren, A Me Gasvryheidbedryf Stellenbosch

Jansen Van Vuuren, R Tuinboukundige Pretoria

Jenneker, BWB (Bruce) Rev Priester (Angl - St George’s) Kaapstad

Jones, C (Chris) Dr Predikant Ceres-Vallei

Jonge Poerink, BC Mnr Bestuurder Somerset-Wes

Jonge Poerink, BL Mev Verkoopsdame Somerset-Wes Jonk, FL Mnr Klerk Pretoria

Jonker, LC (Louis) Prof Dosent, Teologie, US Stellenbosch

Jonker, W (Willie) Mnr Kunstenaar George Jordaan, AC Analis Bellville

Jordaan, AM Mev Bankbestuurder Kuilsrivier

Jordaan, W Mnr Personeelbeampte Strand

Joubert, E Mev Pensioenaris Paarl

Joubert, SW Mev Pensioenaris Paarl

Kadale, R (Rhoda) Me Menseregte-aktivis Kaapstad

Kerkstra, ME Me Sekretaresse Stellenbosch

Kessell, D Mnr Konsultant Kaapstad

King, M Joernalis Kaapstad

Kirkwood, G Skrywer Kaapstad

Kitching, J (Jan) Mnr Pensioenaris Pretoria

Klasee, P (Piet) Mnr Digitale konsultant Kaapstad

Kleinhans, I Mev Advertensiebestuurder Centurion

Klue, SJ Mnr Brackenfell

Knobel, D (Deon) Prof Em-prof, Regsgeneeskunde Kaapstad

Kok, L (Lucille) Mev Tuisteskepper Vishoek

Königk, C (Celia) Mev Rekeningebestuurder Pretoria/Tshwane

Kooij, PL (Pieter) Mnr Pensioenaris Kaapstad

Kotzé, DJ Mnr Student Stellenbosch

Kotzé, I (Isabel) Me Strand

Kotzé, J (Julia) Me Strand

Kotzé, JJ (Judy) Proponent, NG Kerk Durbanville

Kriel, G Mnr Bouer Paarl

Kruger, Nell Rondebosch

Kruger, Jan Rondebosch

Kukkuk, C (Coenie) Mnr Prokureur Pretoria

Kühne, PJ (Petrus) Ds Predikant Bloemfontein

Kruger, CA Mnr Pensioenaris Pretoria

Kruger, FPV Mnr Eie besigheid Pretoria

Kyou, L (Lilly) Me IT-spesialis San Francisco

Lambrechts, H (Hugo) Mnr Diplomaat Pretoria

Lambrechts, MJ Mev Pensoenaris Bellville

Lampbrecht, L (Lizl) Me Sielkundige Bellville

Landman, C (Christina) Prof Direkteur: Navorsings- Pretoria instituut, Unisa

Lane, B Onderwyser Somerset-Wes

Language, A (Andries) Mnr Rekenmeester Boksburg

Lawrence, E (Estelle) Dr Mediese dokter Kaapstad

Lennox, M Mej Brackenfell

Leonard, G (Gerrit) Mnr Promotor Elarduspark

Le Roux, A Mev Kunstenaar Paarl

Le Roux, A Me Navoser Stellenbosch

Le Roux, CJ Me Restaurantbestuurder Paarl

Le Roux, F Mnr Senior bestuurder Johannesburg

Le Roux, M (Marlene) Me Dir, Gehore-ontw, Kunstekaap Kaapstad

Le Roux, N (Niel) Dr Uitv hoof: Suidoosterfees Kaapstad

Lester, Terry I Sub-deken, St George’s Kaapstad

Liebenberg, A (André) Mnr Kaapstad

Liebenberg, E Mev Tuisteskepper Paarl

Liebenberg, E Mnr Brackenfell

Liebenberg, H Mev Tuisteskepper Strand

Liebenberg, L Mev Brackenfell

Lombard, C (Christo) Prof Teologie, UWK Parow

Lotz, L (Llewellyn) Mnr Rekenmeester Kaapstad

Lourens, D Mnr Bellville

Louw, CL Mev Tuisteskepper Paarl

Louw, CS Mnr Pensioenaris/Ouditeur Paarl

Louw, D (Daan) Mnr Finansiële adviseur Durbanville

Louw, J (Jacobus) Dr Mediese dokter Paarl

Louw, J Mnr Intereur-ontwerper Paarl

Louw, Ronel Me SAPD Kaapstad

Loveday, RK Mnr Redakteur Kaapstad

Lucas, JW Kaapstad

Lurek, L Me Kunstenaar Vishoek

MacMaster, L (Llewellyn) Ds Dosent, Teologie, US Stellenbosch

Magerman, A (Andrew) Mnr Finansiële kontroleerder Pretoria

Marais, CF Mnr Verteenwoordiger Plattekloof

Marais, DD Mnr Bestuurder Paarl

Marais, H Mev Tuisteskepper Pinelands

Marais, H Mev Tuisteskepper Paarl

Marais, R Me Student Pinelands

Marais, LM Mnr Ingenieur Pietermaritzburg

Marais, N Mnr Grafiese ontwerper Pietermaritzburg

Marais, SA Mev Onderwys Paarl

Maree, T-M (Teresa-Marié) Me Student Pretoria

Maritz, D (Daniël) Mnr Koöperatief Johannesburg

Maritz, PJ Rekenmeester Pretoria

McKay, H (Henry) Mnr Stellenbosch

Mehl, Evelyn Me Oud-onderwyser Kaapstad

Meiring, LL Ds Predikant Pretoria

Meissenheimer, EM Mej Student Paarl

Meissenheimer, J Me Verpleegster Paarl

Meissenheimer, LC Mnr Korrektiewe Dienste Paarl

Meyer, A Mev Onderwyser Strand

Meyer, DP Mnr Onderwyser Strand

Meyer, J Ds Pastorale berader Pretoria

Mitchell, S (Sharrone) Me Student: UWK Belhar

Momberg, EA Mev Tuisteskepper Paarl

Moller, WL Joernalis Kaapstad

Momberg, M (Martie) Me Skrywer/kommunikasiestrateeg Stellenbosch

Momberg, M Mnr Administrasie Pretoria

Morkel, JDV Me Lektrise Bellville

Morkel, CA Mnr Argitek Bellville

Morris, K Mev Stellenbosch

Mouton, E (Elna) Prof Dekaan: Teologie, US Stellenbosch

Müggenburg, I Mev Tuisteskepper Paarl

Müggenburg, E Mnr Eie besigheid Paarl

Mulder, H (Hendrik) Mnr Finansiële bestuurder Pretoria

Müller, A (André) Ds Predikant Pretoria

Müller, JC (Julian) Prof Praktiese Teologie, UP Pretoria

Müller, Z (Zirkia) Mev Maatskaplike werk Pretoria

Müller, JG Bellville

Murray, M (Marc) Akademikus Kaapstad

Muthien-Engender, B Me GEM Johannesburg

Myburgh, MJ Mev Pensioenaris Strand

Mylne, H (Henry) Mnr Regisseur:TV,teater,rolprente Johannesburg

Neethling, DC Mnr Handelaar Somerset-Wes

Neethling, SL Mnr Opvoeder Rondebosch

Nel, Andries Mnr Lid, Parlement (LP) Tshwane

Nel, A (Bertus) Mnr Restaurantbestuurder Stellenbosch

Nel, CF Mnr Dosent Pretoria

Nel, DT (Danie) Dr Predikant Wynberg

Nel, G (Gerrard) Mnr CSR Pretoria

Nel, J (Jola) Mev Tuisteskepper Wynberg

Nel, M Me Stellenbosch

Nell, IA (Ian) Dr Predikant/dosent Durbanville

Nell, H Mej Radiografis Pretoria

Nicholas, C (Christelle) Me Wynberg

Nicholas, R (Robert) Mnr Wynberg

Nicol, W (Willem) Dr Predikant (Em)/Teoloog Pretoria

Nicol, J (Joke) Mev Maatskaplike werker Pretoria Niehaus, LJ Strand

Niehaus, PE Strand

Niemann, W (Willie) Mnr Pensioenaris Durbanville

Niemann, WH Pensioenaris Kaapstad

Nieuwoudt, W Pensioenaris Brackenfell

Norman, R (Richard) Mnr Zonnebloem

Oberholzer, A Joernalis Kaapstad

Oberholzer, PH Ds Predikant Simonstad

Oliver, P (Patricia) Mev Sielkundige Dieprivier, Kaapstad

Oliver, G (Gordon) Rev Predikant: Unitariese Kerk Kaapstad

Olivier, JP Mnr Brackenfell

Oosthuizen, GH Mnr Pensioenaris Strand

Oosthuysen, JC (Koos) Ds VGK-predikant Noordhoek

Oosthuysen L (Lucia) Mev Tuisteskepper Noordhoek

Opperman, M Dr Mediese dokter Pretoria

Opperman, W (Willie) Mnr Eie onderneming Pretoria

Otto, J Adviseur Pretoria

Painter, Desmond Lektor Stellenbosch

Park, T Prof Bestuurspan, US Stellenbosch

Pepper, D (Denise) Kaapstad

Perrt, R Bestuurder Johannesburg

Perry, Y Me Biblioteek-asst Kuilsrivier

Phosa, M IT Centurion

Pienaar, C Mnr Rekenmeester Kaapstad

Pienaar, GJ Mnr Projekbestuurder Pretoria

Pienaar, S (Sunette) Dr “Gemeenskapsinterpreneur v/d Jaar 2006” Pretoria

Pieterse, A (Abraham) Mnr Teologiestudent Stellenbosch

Pieterse-Bouwman, J (Jos) Drs Oud-studenteadviseur

Pretoria Pohl, S (Saret) Me Pretoria

Potts, K (Katrina) Me Besturende direkteur Pretoria

Pretorius, MD Mnr Pensioenaris Somerset-Wes

Pretorius, O (Ockert) Mnr Sakeman Pretoria

Pretorius, PC Mnr Sakeman Pretoria

Prinsloo, H Somerset-Wes

Prinsloo, JA Mnr DPS Pretoria

Proctor, V (Vic) Mnr Bestuurder Kaapstad

Punt, FL Mnr Onderwyser Bellville

Punt, J (Jeremy) Prof Dosent Teologie, US Stellenbosch

Rabe, F (Francois) Mnr Rekenaar-ingenieur Pretoria

Rabe, J (Jacques) Mnr Apteker Pretoria

Rabie, AE Mev Tuisteskepper Stellenbosch

Rabie, Jan Stellenbosch

Rademeyer, T Mej Brackenfell

Reiners, R Mev Administrasie Pretoria

Reynecke, D (Deon) Mnr Argitek Kaapstad

Riekert, W (Wilma) Me Admin-beampte, US Stellenbosch

Rix, KA Mnr Pensioenaris Kaapstad

Roets, M Mej Restaurantbestuurder Paarl Roodt, S Bellville

Roth, E (Egonne) Me Maatskaplike werker Israel

Rothman, CD Mnr Fotograaf Pretoria

Roesch, N Mnr Programmaker Pretoria

Routledge, J (Jeremy) Mnr Koördineerder Kaapstad

Russell, D (David) Biskop Anglikaanse Kerk Rosebank

Scheepers, J (Jean) Pensioenaris Pretoria

Scheuer, A (André) Mnr Ingenieur Pretoria

Schutte, PJ Mnr Musikant Pretoria

Schippers, J Mnr Lid, Parlement (LP) Tulbach

Sim, Y (Yolande) Me Eie sake-onderneming Wierdapark

Singleton, JP Mnr Sakeman Goodwood

Smal, AP Mev Tuisteskepper Somerset-Wes

Smit, C Mev Tuisteskepper Paarl

Smit, D (Deblésse) Me Kantoorhoof: Prov Tesourie Kaapstad

Smit, DJ Mnr Onderwyser Strand

Smit, J Mnr Sakeman Paarl

Smit, KN Mev Sjef Kaapstad

Smith, NJ (Nico) Dr Predikant/oud-professor Pretoria

Smith, M Mnr Pensioenaris Gloucester, Brittanje

Smith, M Mev Tuisteskepper Gloucester, Brittanje

Smith, R Mev Protea-hoogte

Smith, T (Tracy) Me Koördineerder Kaapstad

Smook, EM (Ella) Me Verslaggewer Kaapstad

Snyders, A Mej Pensioenaris Pretoria

Snyman, E (Eugienne) Me Administratiewe beampte Westonaria

Snyman, HJ (Henning) Prof Afr Letterkunde, UK Kaapstad

Souter, GM Mev Pensioenaris Strand

Stander, EB Sakeman Pretoria

Stander, HJ Somerset-Wes Stander, M Mev Pensioenaris Paarl

Stassen, SL (Stéfan) Dr Predikant Bloemfontein

Steenkamp, E (Estelle) Me Boekredakteur Bellville

Steinke, L Claremont

Steinke, WG Claremont

Stenekamp, AG Mnr Student Bloemfontein

Stenekamp, E Mev Entimoloog Brackenfell

Stenekamp, E Mev Skrywer Paarl

Stenekamp, G Mnr Pensioenaris Paarl

Steyn, CJ (Chris) Ds Predikant Kemptonpark

Steyn, C (Christo) Mnr Ingenieur Kaapstad

Steyn, GJ (Gert) Prof Teologie: Nuwe Testament UP Pretoria

Steyn, JPH Mnr Pensioenaris Somerset-Wes

Steyn, L (Lavisa) Me Strand

Steyn, L Mnr Brackenfell Steyn, MWF Strand

Stout, HJ Haarkapper Pretoria

Strydom, JC Johannesburg

Swart, C (Christiaan) Mnr Student Pretoria

Swart, EM Mej Verkoopbestuurder Pretoria

Swart, S (Sandra) Me Dosent Stellenbosch

Swart, S (Suzette) Me Durbanville

Sweetnam, B (Brian) Mnr Tegnikus Pretoria

Taljaard, A (Anlené) Me Best: Beyers Naudésentrum Stellenbosch

Taljaard, JJ Sielkundige Durbanville

Terreblanche R (Reinette) Mev Stellenbosch Theunissen, D Bibliotekaris Pretoria

Theron, A Pensioenaris Pretoria

Theron, J (Hannes) Mnr Pensioenaris Bettysbaai

Theron, L (Lidia) Mev Pensioenaris Bettysbaai

Theron, L Mnr Uitvoerende Amptenaar Sunningdale

Theron, M (Maretha) Me Stellenbosch

Truter,FS Bestuurder Pretoria Turck, F (Frederick) Vishoek

Uren, JM (Jonathan) Mnr Hotelier Pretoria

Valentine, M (Marlow) Me Koördineerder Wynberg

Valentine, MG Mnr Bestuurder Kaapstad Van Biljon, M (Madeleine) Mev Skrywer Wynberg

Van Buren, C (Christa) Mev Tuisteskepper Vishoek

Van den Berg, D (Danie) Mnr Makelaar Pretoria

Van den Heever R (Randall) Mnr Lid, Parlement (LP) Beaufort-Wes

Van der Laan, R (Rudi) Mnr Rekenmeester Pretoria

Van der Merwe, C (Chris) Prof Afrikaans: UK Kaapstad

Van der Merwe, C (Cor) Mnr Stadsbeplanner Kaapstad

Van der Merwe, I Mnr Onderwyser Somerset-Wes Van der Merwe, K (Kotie) Strand

Van der Merwe, M (Marida) Me Onderwyser Stellenbosch

Van der Merwe, S Strand Van der Merwe, SJ Pretoria

Van der Merwe, AJ Lektor Kaapstad

Van der Merwe, CJ Dr Narkotiseur Pretoria

Van der Merwe, DC Mnr Kaapstad

Van der Walt, A Beleggingspesialis Pretoria

Van der Walt, H (Henry) Mnr Koördineerder Centurion

Van der Westhuizen, N (Naas) Dr Mediese spesialis Kaapstad

Van der Westhuizen, WB Sielkundige Stellenbosch

Van Deventer, C (Claire) Dr Mediese dokter Potchefstroom-Tlokwe

Van Deventer, W Dr Predikant/Dosent Potchefstroom-Tlokwe (Wilhelm) (NW-Universiteit)

Van Dyk, D (Delene) Me Pretoria

Van Huyssteen, H (Hester) Mev Tuisteskepper Princeton, VSA

Van Huyssteen, JWV (Wentzel) Prof Teologie en Wetenskap Princeton, VSA

Van Loggerenberg, M (Marietjie) Me Pastorale terapeut Pretoria

Van Loggerenberg, J (Johan) Dr Dosent Pretoria

Van Niekerk, D Mnr Kredietbestuurder Gordonsbaai

Van Niekerk, GF Mnr Pensioenaris Riebeeck-Wes

Van Niekerk, GWM Mev Tuisteskepper Riebeeck-Wes

Van Niekerk, J Mnr Student Stellenbosch

Van Niekerk, MW Mnr Student Pretoria

Van Niekerk, S Mev Pensioenaris Kampsbaai

Van Pletzen, M (Mias) Mnr Ingenieur Pretoria

Van Renen, AL (Adri-Louise) Me Redakteur Durbanville

Van Rensburg, A (Andrew) Mnr Konsultant Centurion

Van Rensburg, BJ Mnr Durbanville

Van Rooi, L (Leslie) Mnr Nagraads, Teologie Stellenbosch

Van Rooyen, A (Ashley) Mnr Bemarkingsbestuurder Kaapstad

Van Tonder, N Me Bestuurder Pretoria

Van Wyk, E (Elise) Me Skrywer Kaapstad

Van Wyk, P Eiendomsagent Pretoria

Van Wyk, R Me Bestuurder Pretoria

Van Wyk, SR Dr Tandarts Kaapstad

Van Wyk, SW Mnr Brackenfell

Van Zyl, JA Mnr Kraaifontein

Van Zyl, MS Mnr Onderwyser Strand

Van Zyl, MS (Tinus) Ds Predikant (emeritus) Kuilsrivier

Veltman, JP Mnr Eie besigheid Pretoria

Venter, MJ Mnr Verpleër Pretoria

Vermaak, EC Mej Brackenfell

Vermeulen, K (Keith) Rev Predikant (Metodis) Parlement-lessenaar SARK

Vermeulen, S Mej Kraaifontein

Viljoen, D (Deidré) Me North Riding, Johannesburg

Viljoen, D Dr Narkotiseur Pretoria Viljoen, N (Nadia) Me Reisagent Centurion

Visagie, CJ (Nelis) Mnr Oud-predikant/bestuurder Secunda

Visser, H Me Onderwys Bloemfontein

Visser, J (Jaco) Mnr Joernalis: Sake24 Kakamas/Kpstd Visser, J Mnr Boer Stellenbosch

Visser, C (Chris) Mnr Kaapstad

Viviers, M (Marthinus) Mnr Senior bestuurder Kemptonpark

Vollgraaff, H Dr Museumkonsultant Goodwood Vorster, M Me Veeartsassistent Pretoria

Vosloo, R (Robert) Dr Dosent, Teologie, US Stellenbosch

Very, J (Johannes) Mnr Pensioenaris Pretoria

Vurgarellis, B Rekenmeester Pretoria

Walmsley, L (Linda) Kaapstad

Walters, C (Coenraad) Mnr Onderwyser-bibliotekaris Somerset-Wes

Wege, D (Deon) Dr Afgetrede veearts Kaapstad

Wells, Bella Me Vishoek

Wessels, W Mnr Interieur Pretoria

Werver, G (Gerald) Mnr Pensioenaris Kaapstad

Wessels, M Me Strand

White, F (Frederick) Mnr Kassier Pretoria

Williams, S (Sydney) Mnr Sakeman Kaapstad

Wolmarans, FW Me Joernalis Bloemfontein

Zondagh, SI Mnr Onderwyser Simonstad

Zwamborn, HE Mnr Onderwyser Stellenbosch