Glo die Bybel

Johannes 17:17 ...U Woord is die waarheid.

Sindikasie

Glo die Bybel Glo die Bybel
Watter geloof is reg? PDF Afdruk E-pos
Geskryf deur Daniel Louw   
Dinsdag, 07 Junie 2011 22:00

(Also see the English version below, Which religion is correct.)

Daar is mense wat vra: Indien daar dan ’n god is, watter een moet ’n mens glo? As jy as ’n Christen grootgemaak is, sal jy ’n Christen wees en as jy as ’n Moslem grootgemaak is, sal jy ’n Moslem wees. Maar is daar dinge wat uitstaan van die Christelike geloof? Ek dink tog so.

Die Bybel is van die akkuraatste historiese manuskripte ter wêreld

Kyk die volgende artikels:

Dit word bevestig deur ander onafhanklike bronne soos die Dooie see boekrolle:

Christenskap bied hoop en morele waardes

Harry Ironside

’n Agnos het eenkeer vir Dr. Harry Ironside uitgedaag vir ’n debat oor agnostisisme teenoor Christenskap. Ironside het gesê dat hy aan die debat sal deelneem mits die agnos die volgende twee mense sal saambring:

1. ‘n Man wat onder die invloed was van slegte gewoontes wat veroorsaak het dat hy ’n patetiese lewe gely het en wat soos handomkeer verander het nadat hy ’n agnos geword het.

2. ’n Vrou wat karakterloos was, ’n uitvaagsel was, ’n swak selfbeeld gehad het en weggekruip het vir die samelewing. Nadat sy ’n agnos geword het, het haar lewe omgekeer, sy het gerehabiliteer en ’n goeie posisie in die samelewing ingeneem.

Ironside het belowe om 100 sulke mense saam na die debat te neem wat hulle lewens verander het nadat hulle Christene geword het.

Die agnos het toe besluit om nie verder deel te neem aan die debat nie.

Uit Challenge By An Agnostic To Debate Dr. Harry Ironside, Agnosticism vs. Christianity.

Afskaffing van slawerny

Christelike waardes was hoofsaaklik verantwoordelik vir die afskaffing van slawerny. Kyk:

(Sommige mense dink verkeerdelik dat die Bybel slawerny bevorder. Kyk Die Bybel oor slawe.)

Ateïsme het geen rede om morele waardes te hê nie

Ateïsme bring streng gesproke geen morele waardes na die tafel toe nie.

Moorde deur ander

Nie-Christelike nasies maak baie makliker dood as Christennasies.

Dit is so dat daar al moorde in die naam van Christenskap gepleeg is, maar die Bybel verkondig dit nie. Hierdie moorde is gepleeg uit eie bose optrede en is probeer regverdig uit die Bybel.

Ateïste se erkenning van die Christendom

Daar is selfs ateïste wat erken dat die Christendom ’n aanwins vir die samelewing is. Richard Dawkins (baie bekende Britse ateïs en skrywer van The God Delusion) het bv gesê:

“There are no Christians, as far as I know, blowing up buildings. I am not aware of any Christian suicide bombers. I am not aware of any major Christian denomination that believes the penalty for apostasy is death. I have mixed feelings about the decline of Christianity, in so far as Christianity might be a bulwark against something worse.”

Kyk ook:

Christenskap en die wetenskap

Wetenskap het gefloreer sedert kerkhervorming toe die Bybel se gesag herontdek was. Kyk Why does science work at all?.

Verder is daar ’n groot aantal Christenwetenskaplikes wat baanbrekerswerk gedoen het vir die wetenskap. Kyk bv:

Lyding en Vervolging

Christenskap is die geloof wat die meeste vervolgdes het van alle gelowe. Daar is baie Christene wat ly en selfs sterf vir hulle geloof.

Ten spyte daarvan is dit ook die geloof met die meeste sendelinge, waarvan baie van hierdie sendelinge in lande sendingwerk doen waar hulle lewens in gevaar is.

Kyk bv:

Diskriminasie teen Christenskap

Kyk:

Christelike Geloof vs Ander Gelowe

Hier volg 'n kort vergelyking van die Christelike geloof met ander. Besluit maar self watter geloof jy sou kies.

Moslem

Wat sê die Koran oor verdraagsaamheid teenoor ander gelowe:

“But when the forbidden months are past, then fight and slay the Pagans wherever ye find them, and seize them, beleaguer them, and lie in wait for them in every stratagem of war; but if they repent, and establish regular prayers and practice regular charity, then open the way for them: For Allah is Oft-Forgiving, Most Merciful” (Surah 9:5).

“Fight those who believe not in Allah nor the Last Day, nor hold that forbidden which hath been forbidden by Allah and His Apostle, nor acknowledge the Religion of Truth, even if they are of the People of the Book,9 until they pay the Jizya10 with willing submission, and feel themselves subdued” (Surah 9:29).

“Remember thy Lord inspired the angels with the message: “I am with you: Give firmness to the Believers: I will instill terror into the hearts of the Unbelievers: Smite ye above their necks and smite all their fingertips off them”” (Surah 8:12).

“O ye who believe! Fight the Unbelievers who gird you about, and let them find firmness in you: And know that Allah is with those who fear Him” (Surah 9:123).

Orals is daar gevalle waar Moslems Christene wreed vermoor. Kyk bv:

Vergelyk dit met wat die Bybel verkondig:

“Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.” (Mat 22:39)

Verder is die Koran teenstrydig in die skeppingsverhaal:

 • Die Koran maak God verantwoordelik vir dood en swaarkry terwyl die Bybel sê dat dit die mens, Adam en Eva was wat dood en swaarkry in die wêreld ingebring het. (Kyk ook Death and Suffering Questions and Answers)
 • Die Koran se weergawe van die sondvloed is baie minder volledig as die Bybel se weergawe.

Blykbaar het die profeet Mohammed ook mense toegelaat dat nefies en niggies kon trou. Hierdie lei egter vandag tot groot genetiese afwykings onder die Moslems (kyk 1400 year of inbreeding). As Mohammed dit nie vooruit gesien het nie, dan is dit 'n baie goeie aanduiding dat hy 'n vals profeet was.

Kyk ook:

Mormone

Kyk die volgende artikel oor die Mormone.

Hindoeïsme

Hindoeïsme word baie keer geassossieer met a perverse seksbeheptheid. Gaan soek gerus op die internet na al die beelde wat in die Khajuraho hindoetempel voorkom (kyk bv hier). Kama Sutra (wat 'n tipe sekshandleiding is) het ook 'n hindoe oorsprong.

Blykbaar was Ghandi ook seksbehep (kyk Gandhi: Leuenaar. Rassis. Seksbelus?, JC van der Walt)

Daar is baie mense wat oorkom na die Christendom

Alhoewel dit seker waar is dat daar baie Christene is was ateïste word of ander gelowe aanneem, is daar waarskynlik baie meer van ander gelowe (veral Moslems) wat die Christelike geloof aanneem.

Kyk bv:

Christenskap oorkom die onwaarskynlike

Dit sou baie moeilik wees om die Christelike geloof te vestig net ná Christus indien die Nuwe Testament nie waar was nie. Kyk:

Baie wetenskap en waarnemings bevestig die Bybel

Argeologie

Daar is baie argeologie wat die Bybel bevestig:

Dinosourusse

Daar is baie aanduidings dat dinosourusse nie 65 miljoen jaar gelede uitgesterf het nie, maar baie meer onlangs:

Sagte weefsel in dinosourusbene

Dinosourusse saam met mense

Mitochondriese Eva

Volgens die mutasietempo in mitochondriese DNS, het mitochondriese Eva 6000 jaar gelede geleef, wat ooreenstem met die Bybel. Kyk Mitochondriese Eva.

Bevolkingsgroei

Die groeikoers vanaf Noag tot nou is 0.5% en die Joodste groeikoers van Jakob tot voor die Joodse uitwissing (haulocaust) is 0.45% wat baie ooreenstem met die huidige wêreld bevolkingsgroeikoers is 1.7%. Dit teenoor die groeikoers volgens die evolusiemodel wat ’n skamele 0.002% is!

Kyk:

Tale van die wêreld

Die gebeure by die toring van Babel stem baie goed ooreen met navorsing wat gedoen is oor die tale van die wêreld. Kyk Waar kom die tale van die wêreld vandaan?

Ander

Vir nog wetenskap en waarnemings wat die Bybel bevestig, kyk ook:

Ander leen van die Bybel

Die volgende is ’n aanduiding dat ander van die Bybel geleen het.

Sondvloed verhale

Daar is baie ander volke wat ook vloedtradisies het. Die Bybelse weergawe is egter die mees realistiese en volledigste opgeteken. Kyk:

Griekse Mitologie

Die Griekse mitologie het duidelik van Genesis geleen. Kyk:

Genesis in die Sjinese karakters

Daar is ‘n hele aantal Sjinese karakters ooreenstem met die gebeure in Genesis. Kyk Genesis in die Sjinese karakters.

Ander uitstaande dinge

 • Ons jaartal begin by die geboorte van Christus
 • Die Christelike geloof is die grootste geloof in die wêreld.
 • Die Bybel is die topverkoper van alle boeke.
 • Die Bybel is die boek wat in die meeste tale beskikbaar is ter wêreld.
 • Daar is al verskeie Jesus films gemaak en duisende TV en radio programme gaan oor Jesus en die christelike godsdiens (in teenstelling met ander godsdienste).
 • ’n Groot hoeveelheid klassieke musiek besing die lof van God.
 • Daar is meer geestelike liedjies, gospel sangers en geestelike liedjieskrywers as in enige ander geloof.
 • Basiese menseregte kom van die Bybel. In die Bybel word dit egter naasteliefde genoem en die klem word gelê daarop om jou naaste te dien en bedagsaam teenoor hulle te wees – dit gaan nie om regte te geniet nie.
 • Hollywood en die media kan christenskap nie verdra nie, maar lyk nie of daar enige probleem is met ander gelowe nie.
 • Geen ander God se naam word ydelik gebruik behalwe Jesus Christus s’n nie.
 • Christenskap is die enigste geloof waar God tot die vlak van mense afgekom het (gebore te word), dood gegaan en weer opgewek is. In geen ander geloof is daar sprake van sulke almag en ook liefde vir God se kinders nie. Daarom kan 'n mens nie sy saligheid verdien nie. Dit wat God gedoen het was te groot om verdien te word.
 • Die geloof waar liefde vir God en vir jou naaste die meeste beklemtoon word.
 • Dit is die geloof waar beklemtoon word dat jy slegs gered kan word deur een God, Jesus Christus en dat God ’n jaloerse God is. Dit maak baie sin as in ag geneem word dat daar een God moes wees wat die hemel en die aarde geskape het. Die ware God sal mos nie ander valse gode duld nie.

Wat van al die slegte dinge van die kerk?

Dit is so dat die kerk in die verlede al groot foute gemaak het en sommige mense verkeerdhede in die naam van Christenskap gedoen het.

Vir 'n baie goeie artikel daaroor, kyk What about bad things done by the church? deur Jonathan Sarfati.

Ander Bronne

************************

Which religion is correct?

The Bible is one of the most accurate historical manuscripts in the world

See the following articles:

This is confirmed by other independent sources such as the Dead Sea Scrolls:

Christianity offers hope and moral values

Harry Ironside

An agnos once challenged dr Harry Ironside for a debate on agnosticism vs Christianity. Ironside said he will participate in the debate if the agnos could bring the following two people:

1. A man who was under the influence of bad habits that caused him a pathetic life and that changed in an instant after he became a agnos.

2. A woman without character, a rogue, had a poor self-image and hid for society. After she became a agnos, her life turned around, she rehabilitated and she won her way back to an honoured position in society.

Ironside promised to bring 100 such people to the debate that changed their lives after they became Christians.

The agnos decided to take no further part in the debate.

From Challenge By An Agnostic To Debate Dr. Harry Ironside, Agnosticism vs. Christianity.

Abolition of slavery

Christian values were primarily responsible for the abolition of slavery.

See:

Atheism has the opposite effect

Atheism brings strictly speaking no moral values to the table.

Murders by others

Non-Christian nations kill much easier than Christian Nations.

It is true that there have been murders committed in the name of Christianity, but the Bible teaches against it. These murders were committed from their evil ways and is trying to justify if from the Bible.

Atheists's recognition of Christianity

There are even atheists who recognize that Christianity is an asset to society. Richard Dawkins (very famous British atheist and author of The God Delusion), for instance, said: "There are no Christians, as far as I know, blowing up buildings. I am not aware of any Christian suicide bombers. I am not aware of any major Christian denomination dat believes the penalty for apostasy is death. I have mixed feelings about the Decline of Christianity in so far as Christianity might be a bulwark against something worse. "

See also:

Christianity and science

Science flourished since church reform rediscovered the Bible's authority. See Why does science work at all?.

There are also a large number of Christian Scientists who pioneered the science. See eg:

Suffering and Persecution

Christianity is the belief with the most persecuted of all faiths. There are many Christians who suffer and even die for their faith. Despite this, it is the faith which has the most missionaries, of which many of them do missionary work in countries where their lives are in danger. See eg:

Discrimination against Christianity

See:

Christianity vs Other Religions

Below is a brief comparison of the Christian faith with others. You decide what religion you would choose.

Muslim

What does the Koran say about tolerance towards other faiths:

“But when the forbidden months are past, then fight and slay the Pagans wherever ye find them, and seize them, beleaguer them, and lie in wait for them in every stratagem of war; but if they repent, and establish regular prayers and practice regular charity, then open the way for them: For Allah is Oft-Forgiving, Most Merciful” (Surah 9:5).

“Fight those who believe not in Allah nor the Last Day, nor hold that forbidden which hath been forbidden by Allah and His Apostle, nor acknowledge the Religion of Truth, even if they are of the People of the Book,9 until they pay the Jizya10 with willing submission, and feel themselves subdued” (Surah 9:29).

“Remember thy Lord inspired the angels with the message: “I am with you: Give firmness to the Believers: I will instill terror into the hearts of the Unbelievers: Smite ye above their necks and smite all their fingertips off them”” (Surah 8:12).

“O ye who believe! Fight the Unbelievers who gird you about, and let them find firmness in you: And know that Allah is with those who fear Him” (Surah 9:123).

There are dosens of examples where Muslims kill Christians very cruelly. See for example:

Compare that with what the Bible teaches:

"You shall love your neighbor as yourself" (Matthew 22:39).

Furthermore, the Quran contradicts the creation account:

 • The Qur'an makes God responsible for death and suffering while the Bible says that man, Adam and Eve brought death and suffering in the world. (See Death and Suffering Questions and Answers)
 • The Qur'an's account of the flood is much less complete than the Biblical record.

It seems that the prophet Mohammed allowed first cousin marriages. This is leading to serious genetic disorders under Muslems today (see 1400 year of inbreeding). If Mohammed did not foresee this, then is it good indication that he was a false prophet.

See also:

Mormons

See the following article about the Mormons.

Hinduïsm

Hinduïsm is sometimes associated with an obsession with perverted sex. Search the internet to see all the carvings on the walls of the Khajuraho hindu temple (see for example here). Kama Sutra (a type of sex manual) also has a hindu origin.

Accoring to Gandhi: Leuenaar. Rassis. Seksbelus?, JC van der Walt, Ghandi was also obsessed with sex.

There are many people who come over to Christianity

Although it is certainly true that many Christians become atheists or adopt other religions today, there are probably many more people from other religions (especially Muslims) who accepted the Christian faith. See eg:

 • The free DVD, More than Dreams (distributed by GO-TELL, Tel: 011 622 4608). It can also be watched at www.youtube.com. Search for the words "more than dreams." There are five stories: Ali, Mohammed Khalil, Dini and Khosrow.
 • See also Muslim journey to hope.

Christianity overcome the unlikely

It would be very difficult to establish the Christian faith after Christ when the New Testament was not true. See:

Many science and observations confirm the Bible

Archaeology

There are many archeology that confirms the Bible:

Dinosaurs

There are many indications that dinosaurs did not get extinct 65 million years ago, but much more recently:

Soft tissues in dinosaur bones

Dinosaurs with people

Mitochondrial Eve

According to the mutation tempo in mitochondrial DNA, mitochondrial Eve lived 6,000 years ago, which is consistent with the Bible. See A shrinking date for ‘Eve’.

Population Growth

The growth rate from Noah to now is 0.5% and growth rate for Jews from Jacob to the Jewish haulocaust is 0.45% which is very similar to the current world population growth rate of 1.7%. This is very different of the growth rate of the evolution model which is a mere 0.002%! See:

Languages of the world

The events at the tower of Babel agree very well with research done on the languages of the world. See:

Other

For more science and observations that confirm the Bible, see also:

Others borrowing from the Bible

The following is an indication that others borrowed from the Bible.

Flood stories

There are many other people who also have flood traditions. The biblical account is however the most realistic and most complete record. See:

Greek Mythology

Greek mythology has clearly borrowed from Genesis. See:

Genesis in the Chinese characters

There are a number of Chinese characters matching events in Genesis. See:

Other outstanding things

 • Our calendar year begins with the birth of Christ
 • Christianity is the largest religion in the world.
 • The Bible is the best selling of all books.
 • The Bible is the book that is available in most languages worldwide.
 • There have been several Jesus movies and thousands of TV and radio programs about Jesus and the Christian religion (as opposed to other religions).
 • A large amount of classical music bring glory to God.
 • There are more spiritual songs, gospel singers and songwriters than in any other religion.
 • Basic human rights comes from the Bible. In the Bible it is called charity and the emphasis is placed to serve your neighbor and be polite to them - it is not about claiming your rights.
 • Hollywood and the media can not tolerate Christianity, but does not seem to have any problem with other faiths.
 • No other God's name is used in vain such as Jesus Christ's name.
 • Christianity is the only religion where God came down to the level of people (to be born), died and rose. In no other religion is there such love for God's children. Therefore one cannot earn his salvation. What God did was too big to be earned.
 • It is the faith where love for God and your neighbor the most emphasized.
 • This is the faith which emphasized that you can only be saved by God, Jesus Christ and that God is a jealous God. It makes a lot of sense when one considers that there is only one God who created the heavens and the earth. Surely the true God will not tolerate other false gods.

What about bad things done by the church?

It is true that the church have make horrible mistakes in the past and that there were people doing wrong things in the name of Christianity.

For a very good article about this, see What about bad things done by the church?, by Jonathan Sarfati.

Other Sources