Glo die Bybel

Johannes 17:17 ...U Woord is die waarheid.

Sindikasie

Glo die Bybel Glo die Bybel
Apostoliese Geloofsbelydenis/Twaalf artikels PDF Afdruk E-pos
Geskryf deur Administrateur   
Saterdag, 22 Oktober 2011 23:15

Die Apostoliese Geloofsbelydenis (of Twaalf Artikels) lui soos volg:

 1. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde
 2. En in Jesus Christus, Sy enig-gebore Seun, ons Here;
 3. Wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria:
 4. wat gely het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het;
 5. wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode;
 6. wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader,
 7. van waar Hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het.
 8. Ek glo in die Heilige Gees.
 9. Ek glo aan ’n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges;
 10. die vergewing van sondes;
 11. die opstanding van die vlees;
 12. en ’n ewige lewe.

The Symbolum Apostolicum bookmark is the Apostles' Creed in Latin, and is overlayed onto an original stencil by Louise E Rule

Sumbolum Apostolicum

 1. Credo in Deum Patrem omnipotentem, Creatorem caeli et terrae,
 2. Et in Iesum Christum, Filium Eius unicum, Dominum nostrum,
 3. qui conceptus est de Spiritu Sancto, Natus ex Maria Virgine,
 4. Passus sub Pontio Pilato, Crucifixus, mortuus, et sepultus, Descendit ad inferos,
 5. Tertia die resurrexit a mortuis,
 6. Ascendit ad caelos, Sedet ad exteram Patris omnipotentis,
 7. Inde venturus est iudicare vivos et mortuos.
 8. Credo in Spiritum Sanctum,
 9. Sanctam Ecclesiam catholicam, Sanctorum communionem,
 10. Remissionem peccatorum,
 11. Carnis resurrectionem,
 12. Vitam aeternam.

Amen

Voetnotas

Die Apostoliese Geloofsbelydenis word vervat in die Heidelbergse Kategismus, vraag 22 en 23.

Kyk ook: