Glo die Bybel

Johannes 17:17 ...U Woord is die waarheid.

Sindikasie

Glo die Bybel Glo die Bybel
Is Genesis 1 en Genesis 2 verskillende, teenstrydige skeppingsverhale? PDF Afdruk E-pos
Geskryf deur Daniel Louw   
Vrydag, 06 Januarie 2012 22:31

Christene wat evolusie en lang tydperke (miljoene jare) met die Bybel wil versoen gebruik soms die argument dat Genesis 1-11 nie akkurate geskiedenis is nie en gebruik as bewys daarvoor dat daar twee verskillende skeppingsverhale in die Bybel is: een in Genesis 1 en die ander in Genesis 2 (kyk Bylae A vir die hele Genesis 1 en 2). Dus watter een van die twee moet mens nou glo? Dit is 'n manier om die skeppingsverslag in Genesis 1 te diskrediteer op dieselfde wyse waarop sommige skeptici die Bybel probeer diskrediteer deur na sogenaamde foute in the Bybel te verwys. Maar net soos skeptici nie gronde het om die Bybel te diskrediteer oor sogenaamde foute of teenstydighede nie (kyk Errors in the Bible en Answering Bible skeptics), netso kan mens nie Genesis 2 gebruik om die skeppingsverslag in Genesis 1 te diskrediteer nie.

Die kwessie is dat dit lyk of die volgorde van skepping verskil tussen Gen 1 en Gen 2, spesifiek Gen 2:19. Genesis 1 eindig waar God alles geskape het in 6 dae en waar God op die 7de dag gerus het. Genesis 2 hervat weer daar en begin vertel waar God besluit het om vir Adam ’n vrou te skep (v18). Dan in v19 word (weer) genoem van die skepping van die diere, veld en voëls:

Gen 2:18 Ook het die HERE God gesê: Dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom ‘n hulp maak wat by hom pas.
Gen 2:19 En die HERE God het uit die aarde geformeer al die diere van die veld en al die voëls van die hemel en hulle na die mens gebring om te sien hoe hy hulle sou noem. En net soos die mens al die lewende wesens genoem het, so moes hulle naam wees.

Nou lyk dit of God eers die mens geskep het en toe die diere en voëls geskep het wat volgens Genesis 1 voor die mens geskep is.

(Vir die vraag of daar nie te veel dinge vir een dag op dag 6 gebeur het nie, kyk Skepping & Evolusie – onversoenbaar!, Hennie Mouton, bl 74.)

Dit is belangrik om te weet dat hierdie eintlik ’n baie flou argument is wat slegs gebruik word om te probeer bewys dat Genesis 1-11 onbetroubaar is, sodat ’n mens evolusie en/of lang tydperke met die Bybel kan versoen. Veronderstel egter mens kom wel tot die gevolgtrekking dat ‘n mens glad nie die Bybel kan glo in Genesis 1-11 nie, dan sit jy nog steeds met ‘n dilemma: beide evolusie en die bepaling van die ouderdom van die aarde deur wetenskaplike tegnieke het soveel probleme dat ‘n mens dit nog minder kan glo as 'n letterlike verstaan van die Bybel:

Maar weer terug by die kwessie van die twee “verskillende” skeppingsverhale in Genesis 1 en 2: is Genesis 1 en 2 teenstrydig? Die antwoord is “nee”:

Genesis 2 slegs ’n verdere uitbreiding

Genesis 2 is duidelik nie nog ’n ander weergawe van die skepping nie, want dit sê niks oor die skepping van die hemel, aarde, atmosfeer, see, land, son, sterre, maan en seediere nie. Genesis 2 is duidelik slegs ’n verdere uitbreiding van Genesis 1, wat niks wil sê oor die volgorde van gebeure nie.

Die woord “toe”

In die Nuwe Vertaling word die woord "toe" gebruik in Gen 2:19. Dit gee die indruk van volgorde. Let daarop dat die Ou Vertaling, wat 'n meer direkte vertaling van die oorspronklike is, nie die "toe" bevat nie, soos wat ook bevestig kan word deur na e-sword se KJV-weergawe te kyk waar die oorspronklike Hebreeuse woorde bespreek word:

Ou vertaling:

Gen 2:18: Ook het die HERE God gesê: Dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom 'n hulp maak wat by hom pas.
Gen 2:19: En die HERE God het uit die aarde geformeer al die diere van die veld en al die voëls van die hemel en hulle na die mens gebring om te sien hoe hy hulle sou noem. En net soos die mens al die lewende wesens genoem het, so moes hulle naam wees.

Nuwe vertaling:

Gen 2:18: Verder het die Here God gesê: "Dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom iemand maak wat hom kan help, sy gelyke."
Gen 2:19: Die Here God het toe uit grond al die wilde diere en al die voëls gevorm en na die mens toe gebring om vas te stel hoe hy elkeen sou noem; en wat die mens elke lewende wese sou noem, dit sou sy naam wees.

King James vertaling:

Gen 2:19 And out of the ground the LORD God formed every beast of the field, and every fowl of the air; and brought them unto Adam to see what he would call them: and whatsoever Adam called every living creature, that was the name thereof.

Semitiese manier van skryf

Genesis 2 (die “tweede skeppingsverhaal”) is ‘n tipiese voorbeeld van die vroeë Hebreeuse/Semitiese manier van ‘n storie vir die tweede maal te vertel, of te wel die eintlike verhaal aanvullend of uit ‘n ander hoek te belig. So moet Gen 2:19 eintlik vertaal word: “Die Here God het toe al die uit-grond-gevormde wilde diere en voëls na die mens gebring…”. So meen Keil & Delitsch (ná deeglike uiteensetting van die grammatikale konstruksie): “The arrangement may be explained on the supposition, that the writer, who was about to describe the relation of man to the beasts, went back to their creation, in the simple method of the early Semitic historians, and placed this first instead of making it subordinate; so that our modern style of expressing the same thought would be simply this: "God brought to Adam the beasts which He had formed."” (Uit http://bible.cc/genesis/2-18.htm)

Daar is baie voorbeelde van hierdie Semitiese skryfstyl in die Bybel:

Lukas 3

In Lukas 3 word eers geskryf dat Johannes die Doper in die tronk gegooi is en toe Jesus gedoop het:

(19) Hy [Johannes] het ook vir Herodes, die heerser, tereggewys oor Herodias, die vrou van sy broer, en oor al die ander slegte dinge wat Herodes gedoen het.
(20) Maar Herodes het nog verder gegaan en Johannes in die tronk opgesluit.
(21) Toe al die mense hulle laat doop het, is Jesus ook gedoop, en terwyl Hy staan en bid, het die hemel oopgegaan
(22) en het die Heilige Gees in sigbare gestalte soos ‘n duif op Hom neergedaal. Daar was ook ‘n stem uit die hemel: "Jy is my geliefde Seun. Oor Jou verheug Ek My."

Moet ons uit hierdie gedeelte aflei dat dit nie Johannes die Doper was wat Jesus gedoop het nie? Is dit ’n teenstrydigheid in die Bybel? Definitief nie.

In Bylae B word nog voorbeelde van Simitiese skryfstyl gegee.

***********

Om te verstaan of Genesis 1 en 2 dieselfde of twee losstaande skeppingsverhale is, moet mens (soos oral in die Bybel) die beginsel toepas: “Skrif verklaar Skrif”. Dit beteken oa dat ons die konteks van ‘n bepaalde saak óók in ag moet neem. As jy dit doen, dan is dit duidelik dat Genesis 1 en 2 dieselfde skeppingsgebeure beskryf.

Kyk ook:

 

Is die skepping-evolusie kwessie belangrik?

A student said that if it were not for the ‘blessings’ of ministries like CMI, “I think I may have lost my faith to evolutionary propaganda a long time ago.”

Adolfo E: “CMI’s ministry is a blessing for life… one of the greatest obstacles that I faced before accepting Jesus was the indoctrination of evolution I had received in school. Even though I was not totally sold about evolution, it created enough doubts in my mind to prevent me from accepting the Lord.”

John B: “The information that you [CMI] put out opens minds and touches lives. Our own Pastor Bill B… has told us how God impacted his life through CMI. The theory of evolution was a big stumbling block for Bill”

 

Bylae A: Genesis 1 en 2

Genesis 1

(1) In die begin het God die hemel en die aarde geskep.
(2) Die aarde was heeltemal onbewoonbaar, dit was donker op die diep waters, maar die Gees van God het oor die waters gesweef.
(3) Toe het God gesê: "Laat daar lig wees!" En daar was lig.
(4) God het gesien die lig is goed, en Hy het die lig en die donker van mekaar geskei.
(5) God het die lig toe "dag" genoem, en die donker het Hy "nag" genoem. Dit het aand geword en dit het môre geword. Dit was die eerste dag.
(6) Toe het God gesê: "Laat daar ‘n gewelf wees tussen die waters om die waters van mekaar te skei."
(7) So het dit gebeur. God het die gewelf gemaak en die waters onder die gewelf geskei van die waters bo die gewelf.
(8) God het die gewelf "hemel" genoem. Dit het aand geword en dit het môre geword. Dit was die tweede dag.
(9) Toe het God gesê: "Laat die waters onder die hemel op een plek bymekaarkom sodat die droë grond sigbaar word." So het dit gebeur.
(10) God het die droë grond "aarde" genoem, en die waters wat bymekaargekom het, het Hy "see" genoem. En God het gesien dit is goed.
(11) Toe het God gesê: "Laat daar uit die aarde groenigheid voortkom, groen plante wat saad gee en vrugtebome op die aarde, wat elkeen na sy aard vrugte dra en waarvan die saad in sy vrug sit." So het dit gebeur.
(12) Die aarde het groen plante laat uitspruit wat elkeen na sy aard saad gee, en bome wat vrugte dra met die saad daarin, elkeen na sy aard. En God het gesien dit is goed.
(13) Dit het aand geword en dit het môre geword. Dit was die derde dag.
(14) Toe het God gesê: "Laat daar ligte wees aan die hemelgewelf om dag en nag van mekaar te skei. Hulle moet ook as tekens dien om seisoene, dae en jare aan te dui.
(15) Hulle moet ligte wees aan die hemelgewelf om op die aarde lig te gee." So het dit gebeur.
(16) God het die twee groot ligte gemaak, die grootste om bedags te heers en die kleiner lig om snags te heers, en ook die sterre.
(17) God het hulle in die hemelgewelf geplaas om op die aarde lig te gee,
(18) om oor dag en nag te heers en om lig en donker van mekaar te skei. En God het gesien dit is goed.
(19) Dit het aand geword en dit het môre geword. Dit was die vierde dag.
(20) Toe het God gesê: "Laat die waters krioel van lewende wesens, en laat daar voëls onder die hemelgewelf oor die aarde vlieg."
(21) God het die groot seediere geskep en al die ander lewende wesens waarvan die waters krioel, almal na hulle aard; ook al die voëls na hulle aard. En God het gesien dit is goed.
(22) Toe het God hulle geseën: "Wees vrugbaar, word baie en bewoon al die waters van die see. En laat die voëls baie word op land."
(23) Dit het aand geword en dit het môre geword. Dit was die vyfde dag.
(24) Toe het God gesê: "Laat die aarde lewende wesens voortbring, elkeen na sy aard: mak diere, diere wat kruip, wilde diere, elkeen na sy aard." So het dit gebeur.
(25) God het die wilde diere op die aarde gemaak, elkeen na sy aard; ook die mak diere, elkeen na sy aard; en ook al die diere wat kruip, elkeen na sy aard. En God het gesien dit is goed.
(26) Toe het God gesê: "Kom Ons maak die mens as ons verteenwoordiger, ons beeld, sodat hy kan heers oor die vis in die see, die voëls in die lug, die mak diere, die wilde diere en al die diere wat op die aarde kruip."
(27) God het die mens geskep as sy verteenwoordiger, as beeld van God het Hy die mens geskep, man en vrou het Hy hulle geskep.
(28) Toe het God hulle geseën en vir hulle gesê: "Wees vrugbaar, word baie, bewoon die aarde en bewerk dit. Heers oor die vis in die see, oor die voëls in die lug, oor al die diere van die aarde, ook oor die diere wat op die aarde kruip."
(29) Verder het God gesê: "Let op! Ek gee aan julle al die plante wat saad gee op die hele aarde; ook al die bome wat vrugte dra en saad gee. Dit sal julle kos wees.
(30) Maar aan die wilde diere op die aarde en aan die voëls in die lug en aan die diere wat op die aarde kruip, aan alles wat leef, gee Ek al die groen plante as kos." So het dit gebeur.
(31) Toe het God gekyk na alles wat Hy gemaak het, en dit was baie goed. Dit het aand geword en dit het môre geword. Dit was die sesde dag.

Genesis 2

(1) Die hemel en alles daarin is voltooi en ook die aarde en alles daarop.
(2) Op die sewende dag was God reeds klaar met die skeppingswerk en het Hy gerus na al die werk wat Hy gedoen het.
(3) Hy het die sewende dag as gereelde rusdag geheilig, want op daardie dag het Hy gerus na al die skeppingswerk wat Hy gedoen het.
(4) Dit dan is die geskiedenis van die hemel en die aarde toe hulle geskep is. Toe die Here God die aarde en die hemel gemaak het,
(5) was daar nog nie enige struike op die aarde nie en het daar ook nog nie enige groenigheid opgeskiet nie, want die Here God het dit nog nie op die aarde laat reën nie, en daar was nog nie ‘n mens om die grond te bewerk nie.
(6) Daar het water uit die aarde uit opgekom en al die grond nat gemaak.
(7) Die Here God het toe die mens gevorm uit stof van die aarde en lewensasem in sy neus geblaas, sodat die mens ‘n lewende wese geword het.
(8) Die Here God het toe ‘n tuin in Eden in die ooste aangelê en die mens wat Hy gevorm het, daar laat woon.
(9) Die Here God het verder allerlei bome, mooi om na te kyk en lekker om van te eet, uit die grond laat uitspruit, ook die boom van die lewe in die middel van die tuin, en die boom van alle kennis.
(10) Daar het ‘n rivier in Eden ontspring om die tuin nat te maak, en van daar af het dit verdeel en vier riviere geword.
(11) Die eerste rivier is die Pison en dit loop rondom die hele Gawila, waar daar goud is.
(12) Die goud van daardie land is suiwer. Daar is ook balsem en oniks.
(13) Die tweede rivier is die Gihon en dit loop rondom die hele Kus.
(14) Die derde is die Tigris wat oos van Assirië verbyloop, en die vierde is die Eufraat.
(15) Die Here God het die mens in die tuin laat woon om dit te bewerk en op te pas.
(16) Die Here God het die mens beveel: "Van al die bome in die tuin mag jy eet soos jy wil,
(17) maar van die boom van alle kennis mag jy nie eet nie. Die dag as jy daarvan eet, sterf jy."
(18) Verder het die Here God gesê: "Dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom iemand maak wat hom kan help, sy gelyke."
(19) Die Here God het toe uit grond al die wilde diere en al die voëls gevorm en na die mens toe gebring om vas te stel hoe hy elkeen sou noem; en wat die mens elke lewende wese sou noem, dit sou sy naam wees.
(20) Die mens gee toe name vir al die mak diere, die voëls en die wilde diere, maar vir homself het hy nie ‘n helper, ‘n gelyke, gekry nie.
(21) Toe het die Here God ‘n diep slaap oor die mens laat kom, sodat hy vas geslaap het. Die Here God neem toe ‘n ribbebeen uit die mens, vul die plek met vleis op,
(22) en die ribbebeen wat Hy uit die mens geneem het, bou Hy om tot ‘n vrou en bring haar na die mens toe.
(23) Toe sê die mens: "Hierdie keer is dit een uit myself, een soos ek. Daarom sal sy ‘vrou’ genoem word; sy is uit die man geneem."
(24) Daarom sal ‘n man sy vader en moeder verlaat en saam met sy vrou lewe, en hulle sal een word.
(25) Hulle twee, die mens en sy vrou, was kaal, maar hulle was nie skaam nie.

 

Bylae B: Nog voorbeelde van Semitiese skryfstyl in die Bybel

1 Kon 6-7:

In 1 Kon 6 word ‘n paar maal vertel hoe die tempel gebou is. Dit word gevolg deur ’n beskrywing van hoe Salomo se paleis gebou is in 1 Kon 7:1-12 en dan wéér hoe die tempel (nie 2 tempels nie) gebou is (1 Kon 7:13-51):

1 Kon 6:9 Nadat Salomo die tempel klaar gebou het, het hy ‘n dak van oorkruis gelegde sederbalke opgesit.
1 Kon 6:14 Nadat Salomo die tempel klaar gebou het,
1 Kon 6:37 Die fondament van die huis van die Here is gelê in die vierde jaar, in die maand Sif

1 Kon 7:1 Aan sy paleis het Salomo dertien jaar gebou voor hy heeltemal klaar was daarmee.
1 Kon 7:21 Hiram het die pilare by die voorportaal van die tempel opgestel. Die een wat hy regs opgestel het, het hy Jakin genoem, en die een links Boas.
1 Kon 7:51 Nadat al die werk wat koning Salomo aan die huis van die Here gedoen het, afgehandel was, het hy die gewyde gawes van Dawid, sy pa, ingebring. Die silwer en die goud en die toebehore het hy in die voorraadkamers van die huis van die Here gesit.

Rigters 15 en 16

In Rigters 15:20 word gesê dat Simson 20 jaar lank oor die Filistyne geregeer het, asof dit die einde van die geskiedenis van Simson is. Maar dan vervolg Rigters 16 met Simson wat ’n prostituut in Gasa gaan besoek en hoe Delila hom verlei het, sy hare afgesny het en sy oë uitgesteek is. Eers in Rigters 16:31 sluit die geskiedenis van Simson af met: “Daarna het sy broers en sy hele familie gekom en sy lyk kom haal. Hulle het hom gevat en gaan begrawe tussen Sora en Estaol, in sy pa Manoag se graf. Simson was twintig jaar lank leier van die Israeliete.”