Glo die Bybel

Johannes 17:17 ...U Woord is die waarheid.

Sindikasie

Glo die Bybel Glo die Bybel
Wie is Ben du Toit? PDF Afdruk E-pos
Geskryf deur Administrateur   
Vrydag, 03 Oktober 2014 21:55

Kyk ook:

Ben du Toit is die hoof van kommunikasie van die NGK, maar beoefen glad nie gesonde teologie nie.

Ben du Toit en Kobus Gerber, toe die parlementêre verteenwoordigers van die NG Kerk, het in Oktober 2006 namens die NGK aan die RSA parlement voorgestel dat homoseksuele huwelike gewettig moet word. Dit is heeltemal teenstrydig met dit wat die Bybel verkondig en ook, glo ek, teenstrydig met die siening van die meerderheid van NG Kerk lidmate (kyk NGK vra SA parlement dat homoseksuele huwelike gewettig word (Okt 2006)).

Ben glo nie aan die duiwel as persoon nie. Wynand Louw het hom aangekla by sy ring daaroor, maar hy het vinnig losgekom omdat daar geredeneer is dat die NGK amptelik ruimte maak vir sy siening volgens die amptelike besluit tydens die 2011 Algemene sinode in Boksburg. Kyk:

Hy is ook die outeur van die boek God? Geloof in 'n postmoderne tyd. Daarin sê hy onder andere:

  • Die Bybel is nie die Woord van God nie, maar woorde oor God en deurdrenk met al die gebrekkige en foutiewe sienings wat die mense van die pre-moderne tyd gehad het.
  • Jesus self het ook hierdie gebrekkige en foutiewe verstaan van sekere dinge gehad, omdat hy ook maar net in die pre-moderne tyd op aarde geleef het.
  • Die Bose se oorsprong lê slegs in die mens self en hy is nie ’n wese van een of ander aard nie.
  • Jesus van Nasaret word nêrens in die Ou Testament genoem nie.
  • Jesus se Godheid word nêrens pertinent gestel nie.
  • Jesus se wonderwerke was nie noodwendig wonderwerke nie.
  • Jesus se geboorte was nie noodwendig maagdelik nie.
  • Hy verwys na die “sogenaamde” wederkoms van Christus.

Vir meer hieroor, kyk:

Kyk ook die volgende: