Glo die Bybel

Johannes 17:17 ...U Woord is die waarheid.

Sindikasie

Glo die Bybel Glo die Bybel
Wie is Stephan Joubert? PDF Afdruk E-pos
Geskryf deur Administrateur   
Saterdag, 04 Oktober 2014 15:40

Kyk ook:

Stephan Joubert is die stigter van E-kerk. Hy is nie seker of hy Genesis 1 letterlik moet lees nie (kyk Evolusie - Debat op ekerk.co.za), maar oor die algemeen is hy 'n behoudende teoloog:

  • Hy glo bv dat homoseksualiteit sonde is (of so het dit darem op 'n stadium gelyk).
  • Hy het hom ook by Ferdie Mulder geskaar tydens die opstandingsdebakel by Tukkies se teologiese fakulteit in 2005.

Daar is egter 'n stuk onsekerheid oor hom.

Daar is 'n spreekwoord wat sê: "Aan jou vriende sal jy geken word."

In die verlede het hy baie aanklank gevind by ontluikendes soos Rob Bell, Brian Mclaren en Leonard Sweet.

In 2013 het Stephan Joubert gereël dat Leonard Sweet in Suid-Afrika optree. Van tipiese ontluikendes is Leonard Sweet van die beteres, maar daar is tog 'n onsekerheid oor hom. Lees 'n Beoordeling van Leonard Sweet om meer oor hom uit te vind.

In 'n persoonlike e-pos sê Stephan Joubert darem dat Sweet van Rob Bell verskil omdat hy nie 'n universalis soos Bell is nie, maar die unieke versoening van Jesus se bloed vir sondaars voorstaan. Hy verskil ook van McLaren.

Oor Nelus Niemandt se boek Nuwe drome vir nuwe werklikhede – Geloofsgemeenskappe in pas met 'n postmoderne wêreld skryf Stephan die volgende onder die opskrif: “My kop is geswaai”:

Nelus Niemandt is een van die invloedrykste denkers … Sy insigte is asemrowend … absolute juweel … kop-oopmaak materiaal … horison-verskuiwend … sonder twyfel die belangrikste boek op die Suid-Afrikaanse kerklike toneel … Nelus het goed daarin geslaag om die insigte van die mees invloedryke eietydse denkers oor kerkwees in homself te internaliseer en op vars maniere te verwoord!”

Op 30 Mei 2015 skryf Stephan die volgende op Nelus Niemandt se Facebook muur na aanleiding van die artikel Nelus Niemandt praat met Marida Fitzpatrick: Hy het vrede, ook oor Belhar:

Profete word altyd meer gekritiseer as wat hulle verdien en minder erkenning gegee as wat hulle toekom. Nelus jy is so iemand. Dankie vir jou dapperheid en deernis.

Net 'n maand later pleit Nelus dat die NGK sy deure moet oop gooi vir homoseksueles. Dit is duidelik dat Nelus Niemandt nie behoudende teologie beoefen nie (en ek dink hierdie is sag gestel). Kyk Wie is Nelus Niemandt. Nog nooit het Stephan Joubert hom van enige opinies van Nelus gedistansieer nie.

In 2015 reël Stephan weer dat Leonard Sweet in Suid-Afrika optree op 9 en 10 Maart 2015. Hierdie keer word Nelus Niemandt ook betrek. Die volgende advertensie verskyn op Ekerk:

Ekerk is exicited to present Leonard Sweet as our guest and speaker in South Africa. Leonard will be speaking over the course of two days with the emphasis on missionality, current ministry and social evangelism. Nelus Niemandt will also be joining us for one day as a speaker. Do not miss this opportunity!
9 March 2015: God's new social gospel, Leonard [morning] + Nelus [afternoon], Pierre van Ryneveld Church, Centurion
10 March 2015: Giving blood - communicating the gospel, Mosaiek Church, Fairlands

Kyk ook Huis van Vader het baie wonings (Mosaïekkerk) om te sien waarvoor Mosaïekkerk staan. Is dit die mense waarmee Stephan homself mee vereenselwig?

Hy is nooit uitgesproke oor enige dwaling wat in die NG Kerk plaasvind nie. Hy maak nie sy hande daarmee vuil nie.

Hy assossieer hom glad nie met die boek Die Trojaanse Perd in die NG Kerk nie en was baie ontevrede dat sy naam in die boek genoem is. Hierdie feit bevestig waarskynlik dat die skrywers van die boek reg is oor Stephan.

Op 20 Augustus 2013 verskyn die volgende brief van Stephan Joubert in die Beeld:

"Is jou naam ook op die swartlys van gevaarlike kerklikes?" vra iemand my en voeg by dat jy dit nog nie gemaak het in God se koninkryk as jou naam nie onder die top dwaalleraars verskyn op heksejag-webblaaie en blogs nie.
Eers het ek gedink dit is snaaks en toe besef daar steek 'n stuk waarheid in.
Jesus het op verskillende maniere gewaarsku teen sulke godsdienstiges wat ander probeer uithaal.
As hulle Hom Beëlsebul genoem het, dan sal dit met sy volgelinge ook gebeur.
Boonop is Jesus uitgekryt vir 'n sabbatoortreder, tempelontreiniger en iemand wat van sy kop af is.
Geen "gentle Jesus" dus nie. Om Hom te volg tot diep in die wêreld, sal meebring dat hoogheiliges jou as die vyand sien. Maar nou ja, uiteindelik tel net Een se goedkeuring.
Nee, sonder om iets terug te verwag, moet julle julle vyande liefhê en goed doen en uitleen. Dan sal daar vir julle 'n groot beloning wees: julle sal kinders van die Allerhoogste wees, omdat Hy self goed is vir die ondankbares en slegtes. - Luk. 10:35

Ek sou nie verbaas wees as www.glodiebybel.co.za as een van hierdie "heksejag-webblaaie" kwalifiseer nie. As Stephan egter nie dink dat daar nie net 'n plek vir hierdie webblaaie is nie, maar ook 'n baie groot behoefte, dan is ek bevrees dit sê al klaar baie van hom. Vir hom is vredeliewendheid baie belangriker as om die waarheid te beskerm.

In sy boek Jesus, 'n radikale sprong, 2009, het Nelus Niemandt die voorwoord geskryf. Hy gebruik onder andere die volgende mense se boeke as bronne: Nelus Niemandt, Leonard Sweet, Marcus (MJ) Borg, Brian McLaren, JD Crossan, W Bruegemann, Rob Bell en JS Spong.

Hy kan dalk redeneer dat hy nie noodwendig met alles saamstem wat hulle sê/glo nie, maar hy het homself egter nog nêrens uitgespreek teenoor hierdie mense se dwaling nie.

'n Mens kry die idee dat hy almal tevrede probeer stel - hy probeer op al die stoele sit.

Kyk ook: