Glo die Bybel

Johannes 17:17 ...U Woord is die waarheid.

Sindikasie

Glo die Bybel Glo die Bybel
Geloofskwessies

Kwessies oor die geloof: Dwaling, Post-modernisme, Liberalisme, ens.

“Profetiese kritiek is nooit maklik nie, dis nooit goedkoop nie, dit kan nooit die kruis vermy nie.”

 • Die werk van Jesus   ( 13 Artikels )

  Verlossing (wie word gered?)

 • Die persoon van Jesus   ( 44 Artikels )

  Maagdelike geboorte, wonderwerke, opstanding.

 • Skrifbeskouing   ( 23 Artikels )

  Die Bybel is die Woord van God vs die Bybel is slegs mensewoorde oor God nie.

 • Historiese betroubaarheid   ( 7 Artikels )

  Genesis 1-11, Abraham, wie Jesus was.

 • Godsbeskouing   ( 20 Artikels )

  Panenteïsme, post-teïsme, nieu-teïsme, gnostisisme, die krag van gebed, God se karakter, geslag, ens.

 • Profete   ( 6 Artikels )

  Was daar profete wat die toekoms voorspel het?

 • Homoseksualiteit   ( 244 Artikels )

  Hier volg ‘n aantal skrywes en koerantberigte oor homoseksualiteit wat onder andere die NGK se siening laat blyk.

 • Huwelik   ( 15 Artikels )

  Artikels oor die NG Kerk se siening oor die huwelik en saamwoon, maw seks voor die huwelik.

 • Evolusie   ( 23 Artikels )

  Hoe evolusie sieninge beïnvloed.

 • Die bose/duiwel   ( 22 Artikels )

  Is daar ‘n duiwel/satan?

 • Hiernamaals/geestelike werklikheid   ( 4 Artikels )

  Is daar ‘n hemel?

 • Postmodernisme en Ontluikende kerk   ( 90 Artikels )

  "In die begin het God die mens geskep. Sedertdien skep die mens God."

  Dit is waaroor postmodernisme gaan. Dit bevraagteken baie dinge in die Bybel en in die proses word 'n afbeelding van die God van die Bybel geskep.

  Frits Gaum sê bv: "Die kerk sal moet leer om dinge met minder sekerheid te sê."

  Maar veronderstel die volgende is wel waar:

  • God het in ses 24-uur dae geskep en diere en plante elkeen volgens sy soort (dus nie deur 'n proses van evolusie nie).
  • Daar was 'n globale vloed wat al die mense op die aarde uitgewis het behalwe 8 - Noag en sy gesin.
  • Jesus is/was die Seun van God, Hy is uit die maagd Maria gebore, het wonderwerke gedoen, het aan die kruis gesterf vir ons sonde en met die 3de dag opgestaan uit die dood.
  • Die profete van die Ou Testament het Jesus se koms voorspel.
  • Daar is 'n hemel en 'n hel.
  • Redding is nie onvoorwaardelik nie. Slegs mense wat aan Jesus glo, sal hemel toe gaan.
  • Daarom is ons taak om die evangelie aan ongereddes te bring.
  • God sal eendag die aarde vernietig en slegs Sy kinders sal hemel toe gaan.
  • Seks voor die huwelik en homoseksuele verhoudings is sonde.

  Hoe moes God dit anders in die Bybel gestel het sodat ons dit sal glo?

 • NG Kerk   ( 84 Artikels )
 • NGK Doop   ( 19 Artikels )

  Hierdie artikels wys dat die NG Kerk soms baie sterker standpunt inneem teen die grootdoop en/of herdoop as ander baie belangriker kwessies soos Jesus se opstanding, maagdelike geboorte en Godheid, homoseksualiteit en saamwoon.

 • NGK teologiese fakulteite/-studente   ( 21 Artikels )

  Wat studente sê wat by die NGK teologiese fakulteit gestudeer het.

  John Stott: "In every country the church is a reflection of its seminaries. All the church’s future pastors and teachers pass through a seminary. It is there that they are either made or marred. Either equipped and inspired or ruined. Therefore, we should set ourselves to capture the seminaries of the world for evangelical faith, academic excellence and personal godliness. There is no better strategy for the reform and renewal of the church."

 • NG Kerk besluite en verslae   ( 17 Artikels )

  Verslae, besluite en verklarings.

 • NGK Sinodes   ( 32 Artikels )

  Gebeure tydens sinodes. Kyk ook Geloofskwessies/NG Kerk besluite en verslae vir al die groot amptelike besluite van die NG Kerk en ook Geloofskwessies/NG Kerk.

 • Kerkbode   ( 12 Artikels )

  Ander kwessie oor die NG Kerk se amptelike koerantjie, Kerkbode.

 • Kersfees, Paasfees en Sondag   ( 4 Artikels )

  Moet kersfees en paasfees gevier word omdat dit heidense feeste is? Watter dag is die rusdag: Saterdag of Sondag?

 • Oordeel   ( 4 Artikels )
 • Belharbelydenis   ( 80 Artikels )

  Die Belharbelydenis is een van die VGKSA (Verenigde Gereformeerde Kerk in Suider Afrika) (Kleurlingkerk) se geloofsbelydenisse. Dit is opgestel in reaksie op apartheid. Kyk Die ontstaan en geskiedenis van Belhar. Hulle wil nou hê dat die NGK dit ook as een van hulle belydenisse aanvaar.

 • Islam   ( 6 Artikels )
 • Ander   ( 40 Artikels )
 • Uitverkiesing   ( 3 Artikels )
 • Behoudende standpunte   ( 3 Artikels )

  Behoudende standpunte in reaksie op liberale besluite in die NG Kerk.