Glo die Bybel

Johannes 17:17 ...U Woord is die waarheid.

Sindikasie

Glo die Bybel Glo die Bybel
Petisie nav NGK Algemene Sinode 2011
(368 Deelnemers)

 

Ons, die ondergetekendes, gee hiermee ons algehele ontevredenheid te kenne teen die dwaalleer in die NG Kerk, die stilswyende kondonering daarvan, en die bevordering daarvan in sommige gevalle.

Ons oorweeg om ons geldelike bydraes aan die kerk te verminder of selfs te staak, tensy ons eie gemeente hul amptelik van die Algemene Sinode distansieer.  

Ons verwag dat daar indringend en afdoende opgetree moet word teen teoloë wat in woord en gees afwyk van die gereformeerde leer en die Bybel nie meer aanvaar as die ware en geïnspireerde Woord van God nie.

Ons verwag dat die Algemene Sinode die onbybelse stellings in hul verklarings sal verwyder.  

Ons verwag dus ’n hartsverandering terug na God en Sy Woord, tot Sy eer alleen: U Woord is die waarheid (Joh. 17:17).

Vir meer inligting, kyk: Wat elke NG-Lidmaat behoort te weet en Opsomming van skokkende NG Kerk-besluite.

Display # 
No. Naam Dorp / Stad
1 Gideon Aggenbag Uitenhage
2 Helen Aggenbag Uitenhage
3 Hendrik Alberts Oudtshoorn
4 Allan Atie Pretoria
5 Elize Atte Pretoria
6 Casper Badenhorst Secunda
7 Kallie Badenhorst Secunda
8 Therese Badenhorst Secunda
9 Bardo Bardo qbNwUrvfVgJBbVOAEGC
10 Bardo Bardo qbNwUrvfVgJBbVOAEGC
11 Bardo Bardo qbNwUrvfVgJBbVOAEGC
12 Alec Basch Brakpan
13 Marno Basson Brakpan
14 Erica Beets Uitenhage
15 Beneicow Beneicow
16 Yvonne Bennett Brakpan
17 benovjjv benovjjv New York
18 Chris Bezuidenhout Kimberley
19 Angela Binneman Secunda
20 Pieter Binneman Secunda
<< Begin < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende Stap > Einde >>
Bladsy 1 van 19
Teken petisie

Karakters :
Velde gemerk met (*) is verpligtend.